Home

Home/

The end of days

By | 2013-11-18T20:03:57+00:00 November 17th, 2013|Sermons|

The time before Advent is traditionally a time when we look forward, not yet to the coming of Christ, but to the end of days, the latter days, the time before the return of Christ. Christ’s own teaching about this is only given at the very end of his ministry, and prompted by four disciples who [...]

Raymond al jaren zonder school

By | 2017-11-09T20:46:51+00:00 September 10th, 2013|Bespiegelingen|

Artikel Haarlems Dagblad 7 september 2013 over Raymond als thuiszitter aangevuld met extra toelichting en bewijs (zie blokken met grijze achtergrond) Er is een categorie kinderen waarvoor niets is geregeld. Tot die ontdekking kwam de vader van Raymond Theunisz (20) uit Haarlem. Zijn zoon heeft een autistische stoornis, krijgt al sinds 2010 geen les meer [...]

Mercy needs no words

By | 2013-06-26T18:28:37+00:00 June 26th, 2013|Sermons|

The beliefs of the Pharisees were closer to the teachings of Jesus than those of the Sadducees. Some have even speculated that Jesus might have been a Pharisee. In any case, Jesus got a seemingly friendly invitation for dinner at the house of this Pharisee. […]

Resurrection in 3D

By | 2014-12-28T12:36:39+00:00 May 10th, 2013|Sermons|

The story of Tabitha is the story of a loving church community. Love caused Tabitha to do her charitable works. Love caused the other widows to appreciate her work and to call for Peter when she had died. And love caused Peter to make a two hour’s walk from Lydda to Joppa (in our days [...]

Dijsselbloem en het Cyprus-model

By | 2013-06-19T17:02:04+00:00 April 4th, 2013|Bespiegelingen|

In “mijn” tijd was sparen nog een veilige aangelegenheid, en beleggen riskant. Voor je bereidheid om met aandelen een bepaald risico te lopen, ontving je gemiddeld een hoger rendement. Daar was wel een zeker inzicht, redelijk wat geduld en een zekere spreiding voor nodig. Een europese spaarrekening bood altijd (in ieder geval onder de 100.000 [...]

Ons vermogen om te vergeven

By | 2015-07-21T22:11:12+00:00 March 27th, 2013|Artikelen|

J.C. Arnold heeft in zijn boek genaamd “Vergelden of vergeven” een aantal verhalen verzameld van overlevenden van de ramp in Enschede en die in Volendam. In een reclame voor dit boek worden onze opties, wanneer we geconfronteerd worden met onrecht en lijden, net iets anders beschreven: “We kunnen ofwel wrok blijven koesteren of de andere [...]

Our need and ability to forgive

By | 2013-03-27T23:17:34+00:00 March 27th, 2013|Articles|

J.C. Arnold has collected a number of stories from survivors of the Enschede and Volendam disasters in a book called “To retaliate or to forgive”. In the advertisement for this book our options – when confronted with injustice and suffering – are described differently, “We either keep harbouring resentment or we forgive the other person. [...]

How a Christian can change

By | 2013-04-05T00:18:09+00:00 March 17th, 2013|Sermons|

I would like to speak about change. On the one hand, Christians are very familiar with change. After all, we talk about repentance, conversion, being born again and even resurrection from the dead. We know that the Holy Spirit is capable of profound transformations in all kinds of people. They can be brought to realize their true condition and [...]