De naam “emendatio” is latijn voor “verbetering” of “correctie”. In het oud-engelse recht verwijst het naar de compensatie van schade of letsel, oftewel iets “rechtzetten”. In onze maatschappij, die bezeten is door economische groei, omzet, winst, inkomen, lidmaatschappen, aantallen “vrienden” en “volgers”, etc., is het belangrijk ons te realiseren welke soort groei we werkelijk nodig hebben. Meestal is dat niet zozeer numerieke groei als doel op zich, maar groei in kwaliteit, in begrip, compassie en bewustzijn, oftewel verbetering.

Ga maar eens na. Wat wil het zeggen dat er steeds meer geld in omloop is? Is dat niet simpelweg inflatie? Wat betekent het dat fabrieken steeds meer goederen produceren? Vaak niets anders dan dat we meer kostbare grondstoffen verbruiken. Grote aantallen elektronische speeltjes zijn niet echt noodzakelijk, maar gewoon een manier om onze “goede smaak” voor het voetlicht te brengen. Kostbare onderdelen worden niet adequaat gerecycled. Wat betekent het dat helpdesks en websites steeds grotere aantallen vragen en klachten kunnen verwerken? Is dat geen indicatie dat er in onze complexe maatschappij gewoon te veel vragen en klachten worden opgeroepen?  Veel van die complexiteit is niet afkomstig van de technologie zelf, maar van een gebrek aan daadwerkelijke samenwerking en standaardisatie. Teveel concurrentie is ons letterlijk aan het opbreken, terwijl veel goede ideeën vreemd genoeg geen kans krijgen omdat ze die concurrentie, die door het establishment in stand wordt gehouden, zouden verminderen.

Mijn website heet niet “emendatio” omdat ik alle antwoorden zou hebben, maar omdat ik geloof in verbetering en correctie, beginnend bij de kleine dingen, in plaats van altijd radicaal opnieuw beginnen met zogenaamde revolutionaire ideeën, om dan vaak weer dezelfde fouten te maken als in de oude situatie. Misschien ben ik een beetje te vergelijken met een social media initiatief genaamd de nudgers, alleen ben ik wat meer filosofisch en religieus bezig.

Ik geloof dat verbetering de enige echte groei is. Daarom sta ik stil bij lessen van wijzen uit het verleden. In plaats van ze weg te zetten als ouderwets en kortzichtig, denk ik dat ze vaak een tijdloos inzicht bieden in de menselijke natuur en de menselijke uitdagingen. Maar deze wijzen waren niet onfeilbaar en spraken elkaar soms ook tegen. Daarom moeten we een grote hoeveelheid onderscheidingsvermogen aan de dag leggen en ons inspannen om sommige van hun uitspraken te nuanceren of in ieder geval opnieuw (naar deze tijd) te vertalen en toe te passen. Op deze manier kunnen we zowel religieus fundamentalisme als de populaire neo-liberale vooruitgangs-illusies vermijden.

Verbetering betekent ook vereenvoudiging. Veel levensbeschouwingen zijn veel te complex geworden om geloofwaardig te zijn. Moge de Geest van God ons helpen deze dingen helderder te zien. En ten slotte heb ik de naam ‘emendatio’ ook gekozen omdat ik geloof in een betere toekomst. Verbetering is mogelijk als we die niet alleen voor onszelf zoeken, maar voor het hele menselijke ras en alle leven op aarde. Soms is een kleine of grote ramp het enige waardoor het totale ecosysteem en het belang van samenwerking weer op de agenda komen. Laten we hopen dat er niet al te veel van deze rampen noodzakelijk zijn.

UPDATE 2023

Sinds ik het bovenstaande schreef, is er een aantal jaren verstreken. Ik geloof nog steeds dat tomeloze groei van de economie niet duurzaam vol te houden en dus ook niet wenselijk is. Dit wordt tegenwoordig ook door veel economen en politici erkend. Het gaat nu steeds vaker over duurzaamheid en hergebruik. Maar er zit een behoorlijke adder on het gras. Men wil de nadelen van ongeremde groei, zoals vervuiling en schaars wordende grondstoffen, nu omzeilen zonder daadwerkelijke offers te brengen. Althans, die offers worden alleen gevraagd van degenen die het al niet breed hebben. Dit is gewoon een andere manier om weer nieuwe winst te maken in plaats van een radicale verandering van het systeem.

Als ze ons kunnen laten geloven wat op zich ook duidelijk is, namelijk dat onze huidige manier van leven niet duurzaam is, dan zijn we wellicht te motiveren om het één en ander in te leveren voor producten en diensten die beloven wel duurzaam te zijn. En inderdaad blijken de meeste mensen die (nog) niet arm zijn, daartoe bereid. Het enige probleem is dat de nieuwe producten en energie-soorten ook niet duurzaam zijn. Een ander probleem is dat deze vernieuwingen voor ons een kostenpost zijn, terwijl ze voor de rijke elites en grote bedrijven investeringen zijn die goed renderen, voorals als deze “duurzame” initiatieven vanuit ons belastinggeld zwaar worden gesubsidieerd.

In dit stadium moeten we dus zeer alert zijn op grote globalistische misleidingen. Het doel zou heel goed kunnen zijn om nog rijker te worden, terwijl wij afhankelijk worden gemaakt van nieuwe, centralistische industrieën en machtsstructuren, die ons juist verder verwijderen van de natuur en van duurzaamheid. Op dit moment worden zulke enorme bedragen gestoken in “duurzame” producten en energie (evenals in andere prestigeprojecten, censuur en controle-mechanismen) dat ons hele financiële systeem eraan dreigt te bezwijken. Zou dit ook kunnen zijn waarom en zoveel vaart wordt gezet achter de CBDC? Wanneer er al jaren openlijk wordt gesproken over een Great Reset, en het World Economic Forum opschept over het feit dat ze bijna elke overheid hebben geïnfiltreerd, maar ze niets willen opgeven van hun eigen rijkdom en macht, wat kunnen we dan verwachten?

Het is nu daarom niet meer voldoende om te spreken over nul-groei of het beschermen van de natuur. Het is zelfs niet genoeg om op onze zogenaamde “voetafdruk” te letten. We moeten actief onderzoeken of de oplossingen die ons met zoveel overtuiging worden voorgeschoteld niet erger zijn dan de kwaal. Dat zal nog niet eenvoudig zijn, want dezelfde mensen die achter deze plannen zitten (WEF, Strategic Development Goals 2030 VN) bepalen ook welke informatie wij via de media krijgen. Het minste wat we kunnen doen is niet veronderstellen dat deze plannen in ons belang of in het belang van planeet aarde zijn gemaakt. De geschiedenis toont aan de aristocratie ontzettend slim is als het gaat om vast te houden aan hun macht en rijkdom. Bovendien hebben ze veel geleerd sinds de Franse Revolutie. Nu zijn ze er nog beter in ons te laten geloven dat ons belang samenvalt met dat van hen. Niets is verder van de waarheid.

Dit bericht is ook beschikbaar in het: Engels