Hebben ambtsdragers een eigen soort spiritualiteit?

Op 25 juni 2017 organiseerde de oud-katholieke kerk in Amsterdan een symposium over de vraag of er zoiets bestaat als een spiritualiteit van het “ambt” (de voorganger). Naar mijn smaak kwam het duidelijkste antwoord van Pr. Mattijs Ploeger, hoogleraar systematische theologie. Hij defineerde spiritualiteit als “dichtbij Christus en Zijn zending leven” en kwam tot de conclusie dat er maar één soort christelijke spiritualiteit bestaat.  Lees verder

De 3 lessen van de mosterd

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Het is een veel sneller communicatiemiddel dan gesproken of gedrukte tekst. Voor de grote groep mensen die visueel georiënteerd is, is het gemakkelijker te onthouden. Dat is de reden waarom de winkels en media van vandaag overlopen van afbeeldingen, foto’s, logo’s, posters en video’s. In de tijd van Jezus bestonden al deze dingen nog niet. Een gelijkenis was waarschijnlijk wat er het dichtste bij in de buurt kwam. Lees verder

Mijn PGB-worsteling onder het SVB-regime

Persoonlijke geschiedenis transitie PGB (ZZP’s) naar SVB voor mijn twee zoons (tweeling)

16-9-2014 Om alle problemen vóór te zijn, informeer ik Loket Haarlem (WMO) nu al over het feit dat mijn zoons een PGB hebben voor begeleid wonen. En ik vraag wat er per 1-1-2015 gaat veranderen. Loket Haarlem stuurt mijn bericht de volgende dag door naar “Gemeente Haarlem”, kennelijk een andere afdeling dan het Loket zelf. Lees het bizarre vervolg, bijgewerkt tot en met 17 juni 2015…  Lees verder

Op water leren lopen

Bij mij thuis aan de wand hing jarenlang een spreuk, “Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets”. Er is inderdaad durf nodig om je eigen weg te vinden, het avontuur aan te gaan, en dat geldt ook voor het geloof. Ook dan kun je fouten maken, en dan komt het erop aan niet te stoppen, maar je fouten toe te geven, ervan te leren, en door te gaan. Lees verder

Raymond al jaren zonder school

Artikel Haarlems Dagblad 7 september 2013 over Raymond als thuiszitter
aangevuld met extra toelichting en bewijs (in een lichtere achtergrondkleur)

Er is een categorie kinderen waarvoor niets is geregeld. Tot die ontdekking kwam de vader van Raymond Theunisz (20) uit Haarlem. Zijn zoon heeft een autistische stoornis, krijgt al sinds 2010 geen les meer en zit thuis. Dunamare liet Raymond vallen, meent vader Jaap Theunisz. Een zeer uitzonderlijk geval, menen de schooldirecteur en Dunamare. Lees verder

Dijsselbloem en het Cyprus-model

In “mijn” tijd was sparen nog een veilige aangelegenheid, en beleggen riskant. Voor je bereidheid om met aandelen een bepaald risico te lopen, ontving je gemiddeld een hoger rendement. Daar was wel een zeker inzicht, redelijk wat geduld en een zekere spreiding voor nodig. Een europese spaarrekening bood altijd (in ieder geval onder de 100.000 euro) een veilige haven, maar dan wel een lager rendement. Met de huidige lage rentestand, die niet hoger is dan de jaarlijkse inflatie, is een beetje zekerheid wel het minste wat je zou mogen verwachten. Dat is helaas niet meer het geval. Lees verder

Ons vermogen om te vergeven

J.C. Arnold heeft in zijn boek genaamd “Vergelden of vergeven” een aantal verhalen verzameld van overlevenden van de ramp in Enschede en die in Volendam. In een reclame voor dit boek worden onze opties, wanneer we geconfronteerd worden met onrecht en lijden, net iets anders beschreven: “We kunnen ofwel wrok blijven koesteren of de andere persoon vergeven. De keuze is aan ons, maar alleen vergeving is bij machte ons te bevrijden”.  Lees verder

Geluidsoverlast laat politie soms koud

Zojuist geprobeerd aangifte te doen bij de politie. Een asociaal iemand probeert bijna ieder weekend midden in de nacht zoveel mogelijk mensen in onze buurt wakker te maken door met zijn auto met kapotte uitlaat of motor zoveel mogelijk gas te geven. In de nacht van 2 op 3 maart 2013 ook weer. Je hoort dan een serie knallen en zit meteen rechtop in je bed. Lees verder

Betekenis en voordelen van zegening

De woorden “zegening” en “zegenen” worden in de kerk vaak, en in een veelheid van betekenissen, gebruikt. Maar wat is de essentie van deze begrippen en waar komen ze vandaan? Het engelse woord “blessing” komt uit het Oud-Teutoonse (Germaanse) woord ‘bletsian’, wat ‘bloed-offer’ betekent. Maar de betekenis veranderde toen het woord gebruikt ging worden als de engelse vertaling van het nieuwtestamentisch-griekse woord ‘eulogia’ (goede woorden over iets of iemand, d.w.z. het prijzen).

Lees verder