Het is aan burgers zowel als organisaties in Nederland verboden om op welke grond dan ook te discrimineren. Dit omvat dus ook medische gronden.

 • Artikel 1 van de grondwet, waarin dit is geregeld, is bovendien als enige artikel absoluut recht, wat wil zeggen dat geen enkele belangenafweging of andere wetgeving (zoals bijvoorbeeld een spoedwet) afbreuk kan doen aan of uitzonderingen kan maken op dit recht. Dit in tegenstelling tot artikelen waarbij een “behoudens” clausule is vermeld.
 • Wanneer u discrimineert, bijvoorbeeld door niet-gevaccineerde personen bewust te benadelen ten opzichte van wel-gevaccineerden, bent u bovendien strafbaar op grond van artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht. In het gegeven voorbeeld gaat het om een opzettelijk uitsluitingsdelict. De benadeelde kan bij de politie aangifte tegen u doen wegens het plegen van een misdrijf. Dit kan resulteren in gevangenisstraf of een geldboete.
 • Verder staat artikel 9 van de AVG (dat invulling geeft aan artikel 10 van de grondwet) verwerking van iemands medische gegevens in beginsel niet toe. Weliswaar geldt een uitzondering in het geval van zwaarwegend algemeen belang of bescherming van de volksgezondheid, maar dan alleen indien tevens sprake is van evenredigheid en er passende en specifieke maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de (grond)rechten en vrijheden van betrokkene (lid 1, g en i). Aangezien er in dit geval geen maatregelen zijn getroffen om het recht om niet gediscrimineerd te worden te beschermen, is ook het opvragen van medische gegevens niet toegestaan. Onder medische gegevens vallen onder andere:
  -> iemands vaccinatiestatus
  -> of men wel of niet een bepaald medisch onderzoek heeft laten verrichten, waaronder een PCR-test
  -> of men wel of niet hersteld is van een bepaalde aandoening, waaronder corona.
  Derhalve moet ook de QR-code worden gezien als een medisch gegeven dat u niet mag opvragen, zelfs niet als u over een BIG-registratie zou beschikken.
 • Tot slot heeft iedereen op grond van artikel 11 van de grondwet recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Omdat u door middel van uw discriminatie meewerkt aan een onrechtmatige dwang tot vaccinatie dan wel tot het regelmatig laten uitvoeren van een intrusieve PCR-test, bent u bovendien medeschuldig aan het overtreden van artikel 11 van onze grondwet. Dwang tot het ondergaan van een medische behandeling is in dit opzicht vergelijkbaar met verkrachting. U zou hieraan niet moeten willen meewerken.

Bovenstaande tekst is ook te bereiken via de volgende QR code:

Zie ook het volgende interview met Mr. Arno van Kessel uit Leeuwarden:

[fusion_video video=”https://www.emendatio.nl/wp-content/uploads/2021/09/Discriminatie_in_NL_YouTube_compressed.mp4″ video_webm=”” width=”” controls=”” preload=”” loop=”yes” autoplay=”yes” mute=”yes” preview_image=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” overlay_color=”” border_radius_top_left=”” border_radius_top_right=”” border_radius_bottom_right=”” border_radius_bottom_left=”” box_shadow=”no” box_shadow_vertical=”” box_shadow_horizontal=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” alignment=”” margin_top=”” margin_bottom=”” /]