Ik hoor vaak dat we het globalisme een kans moeten geven. De mensheid heeft een aantal grote problemen die we waarschijnlijk niet kunnen oplossen als er geen wereldwijde samenwerking is. Moeten we dan niet blij zijn met allerlei onderling netwerkende internationale organisaties, zoals de WHO, de VN, maar ook Ngo’s en bijvoorbeeld het WEF? Ik hoor ook vaak dat sekten relatief onschadelijk zijn, omdat het altijd kleine minderheden betreft, die niet zoveel invloed hebben.

Beide uitspraken zou ik enkele jaren geleden nog zelf gedaan kunnen hebben. Het toneel is echter drastisch veranderd en de combinatie van globalisme met deels in het geheim opererende technocraten, is niet meer zo onschuldig. Omdat we zoiets niet eerder op deze schaal en in deze vorm hebben gezien, herkennen we het misschien niet als sektarisch. Hieronder zal ik echter laten zien dat het aan alle criteria van een sekte voldoet. Je zou dit artikel ook kunnen zien als een verdere uitwerking van het artikel ‘Een nieuwe religie‘ van Maurice de Hond van 16 oktober 2021. Ik maak tevens gebruik van mijn eigen voorbije ervaringen in een tweetal sekten.

Allereerst een definitie van het begrip “sekte”, afkomstig van www.hetnlpcollege.nl. Het gaat om afgescheiden groepen met eigen regels en een eigen geloof, dat vrij streng nageleefd dient te worden. Het afgescheiden zijn wil niet zeggen dat niet geprobeerd wordt om de aanhangers van de moeder-ideologie mee te krijgen of daar macht over uit te oefenen, bijvoorbeeld door middel van infiltratie. Tegenwoordig hoeft het ook niet meer te gaan om een afscheiding van een religie. De behoefte aan een vorm van spiritualiteit is kennelijk zo groot dat ook binnen het atheïsme sekten kunnen ontstaan. Onlangs toonde schrijver Arnon Grunberg nog met een experiment op een eilandje in de Vinkeveense plassen aan dat ook deelnemers van een kunstmatige, niet-religieuze sekte, tot bizarre opofferingen in staat waren, zoals uren lang roerloos in de kou staan, zonder jas. Zie het interview in de Trouw van 11 november 2021.

Eerder schreef ik al over de rol van rituelen en offers in de huidige corona-cultuur. En hoewel Jessica Terwiel, psychologe en ggz-hulpverlener, terecht in de Volkskrant van 9 november opmerkt dat het lastige van het begrip sekte is dat het een glijdende schaal is, waarbij het de vraag is wanneer je precies kunt spreken van een sekte, geeft Grunberg het antwoord. Hij was verbaasd hoe makkelijk men zich overgaf aan het programma en de rituelen. “Tijdens het uitvoeren van rituelen hoef je niet na te denken, het bevrijdt je van je eigen denken”. Maar hoe vreemd het was zagen de deelnemers zelf niet. Dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat we wellicht al eerder aan een sekte deelnemen dan we zelf beseffen. Vooral wanneer ons niet wordt gevraagd om lid te worden, maar een hele reeks kleine veranderingen wordt doorgevoerd waardoor we ongemerkt worden opgenomen in een wereldwijde beweging, zonder dat we precies vernemen wie de lakens uitdeelt. We zullen nu zien hoe we dit type sekte toch kunnen herkennen. De kenmerken zijn eigenlijk hetzelfde als bij klassieke sektes.

1. Rijkdom van de leiders

Deze rijkdom kan in het begin al aanwezig zijn, maar ook zijn verkregen door grote donaties te vragen, bijvoorbeeld in kerkgenootschappen waar het gebruikelijk is dat men 10% van het inkomen inlevert. Er zijn zelfs sekten waar het hele bezit moet worden ingeleverd. Dit doet sterk denken aan de uitspraak van de voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, die schreef dat we tegen 2030 niets meer zullen bezitten en gelukkig zullen zijn. Maar de meeste ultra-rijken, staatshoofden en captains of industry die lid zijn van het WEF, zoals Bill Gates, bezitten al zoveel, dat ze dit niet eerst hoeven in te zamelen. Zij kunnen hun kapitaal direct aanwenden om hun macht te vergroten. Als je ziet hoeveel instellingen, bedrijven en universiteiten al gesubsidieerd zijn door de Gates Foundation of een verlengstuk daarvan, zoals GAVI, en hoe openlijk Gates daarmee de vaccin-industrie promoot, dan begrijp je hoe ook zijn tweede doel, wereldwijde macht, al zo goed als bereikt is.

2. Huidige autoriteiten in diskrediet brengen of verzwakken

Dit is nodig zodat het volk meent geen andere keuze te hebben. Je ziet momenteel dan ook dat tegenstanders van het globalisme (en dan heb ik het dus niet over internationale samenwerking an sich) al snel populisten en rechts-extremisten worden genoemd. In werkelijkheid komen ze uit alle politieke geledingen, al zijn sommige activistischer dan andere. De sektarische globalisten zeggen eigenlijk: “Onze tegenstanders bespelen de massa. Wij doen dat niet”. Dat bespelen zie ik momenteel echter overal gebeuren. De zittende macht doet het en de protesten worden ook weer gekaapt.

Omdat het huidige globalisme, met zijn nadruk op farmacie, technologie en klimaatwetenschap, sterk leunt op experts, is het ook belangrijk om experts die tot andere conclusies komen, in diskrediet te brengen of te verzwakken. Dat gaat tegenwoordig vrij eenvoudig, juist dankzij diezelfde technologie. Als je iemand verbant van Google, Facebook en Youtube, heb je hem al voor 90% uitgeschakeld. De heersende macht, die van de technocraten, zorgt er op deze manier voor dat het volk alleen de informatie ontvangt die past binnen haar doelstellingen. Er is al lang geen vrije uitwisseling van kennis meer. Ook in de wetenschap wordt de kennis gekanaliseerd, namelijk door beursen en budgetten wel of niet toe te kennen. Maar het ergste en duidelijkste symptoom vind ik het genadeloos aan de kant zetten van iedereen die van mening verandert in de politiek of de adviesorganen.

Mona Keijzer

Mona Keijzer – van kandidaat lijsttrekker CDA naar paria doordat ze een verplichte coronapas in de uitgaanswereld voor zichzelf niet kon verantwoorden.

Zo werd Mona Keijzer, een gevierd politica binnen het CDA, binnen één dag ontslagen (wat zeer ongebruikelijk is) nadat ze had aangegeven het niet eens te zijn met de uitsluiting die zou worden veroorzaakt door een 2G beleid. Dat beleid was op dat moment alleen nog maar in voorbereiding. Diederik Gommers maakte zijn vertrek uit het OMT bekend, daags na zijn uitlatingen over het ontbrekende effect van de vaccinaties op het aantal besmettingen. Hij had tegelijkertijd kritiek op het gebrek aan openheid over de besprekingen binnen het OMT. Deze man, die graag uitgenodigd werd in alle praatshows, zou het nu opeens prettig vinden weer in de anonimiteit te verdwijnen.

Nog een manier waarop experts juist niet serieus worden genomen, is het passeren van de huisarts. Bij de meeste andere ziekten, ook infectieziekten, mag de huisarts een behandeling kiezen alvorens een patiënt, als dat nog nodig is, naar het ziekenhuis wordt verwezen. Nu mag de huisarts helemaal niets doen. Dit om er zeker van te zijn dat de crisis maar op één manier, namelijk met vaccins, wordt bestreden. Ook hierdoor steeg de druk op de ziekenhuizen, maar dat werd aanvaardbaar geacht (ook al zouden burgers alsnog de schuld krijgen van de overbelasting als geheel).

3. Leiders claimen bijzondere wijsheid en kennis

In naam van God spreken (profetie) is een geliefde methode, maar in deze tijden doen futuristische visies het ook goed. Het lastige is dat de meeste burgers deze visioenen niet goed kunnen beoordelen. De meeste plannen lijken technisch realiseerbaar. De ontwikkelingen gaan immers momenteel zeer snel. Maar of deze plannen leiden tot een oplossing van al onze problemen (een Great Reset) of juist tot een dystopie, blijft een kwestie van geloof.

Veel mensen die zich hebben afgekeerd van de georganiseerde religie, zoeken toch naar een soort autoriteit, en vinden die, niet zozeer in de zuivere, maar in de toegepaste wetenschap en technologie. Ze vergeten gemakkelijk dat elke technologie de nodige ethische kwesties met zich meebrengt, waarbij niet alleen draagvlak, maar ook een goed publiek debat en een democratische besluitvorming van belang zijn. Deze ontbreken nu geheel. Onze leiders beweren dat dit in tijden van crisis een luxe is die we niet hebben. Zo trekken ze alle beslissingen naar zich toe, wat alleen bij een kortdurende crisis denkbaar zou moeten zijn.

A-lijst WHOEen voorbeeld is de plaatsing van corona op de zogenaamde A-lijst, die het mogelijk maakt om verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van een ziekte, als dit ook in de Wet Publieke Gezondheid is opgenomen. Niemand weet precies wat de criteria zijn om een ziekte op deze lijst te zetten. Het RIVM beantwoordt deze vraag tot nu toe niet. Het OMT adviseert op 27 januari 2020 corona op de lijst te zetten, terwijl op dat moment wereldwijd slechts 830 gevallen zijn gemeld, waarvan slechts 14 buiten China en geen enkele in Nederland.

Corona is, vergeleken met de andere ziekten op de A-lijst, geen ernstige ziekte, maar zeker niet op dat moment. Slechts een dag later neemt het ministerie het advies al over. Toch zou Marion Koopmans bijna een maand later nog opmerken: “Het valt best mee met de besmettingsgevaren van het coronavirus. Buiten op straat blijken mondkapjes geen enkel effect te hebben, ook al omdat het virus helemaal niet zo besmettelijk is”. De rest is bekend. De besmettingen liepen op, allerlei maatregelen volgen elkaar op.

Die laatste waren echter illegaal, want men was vergeten wetsvoorstel 35401 in stemming te brengen. Dat was nodig om de nieuwe A-lijst in de Wet Publieke Gezondheid op te nemen. Naar aanleiding van een vraag van de PVV gebeurt dit op 6 juli alsnog. Inmiddels heeft Haga op 25 juni gevraagd waarom Covid-19 nog op de A-lijst staat. Hierop geeft De Jonge het onnozele antwoord: “omdat Covid een A-ziekte is”. In essentie volgt de Kamer deze cirkelredenering. De Jonge verwijst ook nog naar de ontwrichting van de gezondheidszorg en de samenleving, maar hij maakt niet duidelijk in hoeverre die ontwrichting nu vooral door de ziekte komt of vooral door de maatregelen! Uiteindelijk moeten we maar geloven wat volgens de leiders “belangrijk [is] om dat als zodanig te zien”.

4. Onfeilbaarheid van de leer of de leiders

“Er is een centrale, onfeilbare en strakke topdown-hiërarchie. Discussie wordt niet geduld. Critici worden geëxcommuniceerd. Dit gevoel van superioriteit werkt ook door in de leden zelf. Omdat hun leiders en doctrine superieur en onfeilbaar zijn, voelen de volgelingen zich ook spiritueel superieur aan anderen.”Je ziet dit momenteel heel duidelijk aan een groot deel van de gevaccineerden. Deze voelen zich moreel superieur, omdat zij zich aan “de” (hun eigen) regels hebben gehouden. In plaats van in te zien dat zij hun mening aan anderen opdringen, voelen ze zich “gegijzeld” door de ongevaccineerden, omdat ze nog niet al hun vrijheid terug hebben. Het zijn echter niet de ongevaccineerden die deze vrijheden hebben beperkt. Deze hebben ze zelf ingeleverd, uit angst en door er niet tegen in opstand te komen.

5. Dogmatisme en starheid

Niet mogen relativeren. Fundamentalisme. Hierdoor wordt niet meer goed geluisterd. Een gesprekspartner met een andere mening wordt al bij voorbaat als minderwaardig gezien en er worden denkbeelden op geprojecteerd. Zo weet men bijvoorbeeld zeker dat alle ongevaccineerden in de kern egoïsten of narcisten zijn die alleen om hun eigen vrijheid geven en bereid zijn andere mensen opzettelijk te besmetten en dood te laten gaan. Zij staan er niet bij stil dat de meesten het vaccin juist afwijzen omdat het voor iedereen grote en nog onbekende risico’s met zich meebrengt. Zelfs als dit niet terecht zou zijn, kunnen ongevaccineerden nog steeds nobele motieven hebben. Maar dan zegt men weer dat ze een gebrek aan kennis hebben. Onderzoek wijst echter uit dat ongevaccineerden zich gemiddeld meer in de materie hebben verdiept dan gevaccineerden. En ook gevaccineerden kunnen uit egoïsme handelen.

6. Manipulatie van het sociale leven

Vaak leggen mensen zichzelf in dit opzicht al beperkingen op. Je wordt niet geacht met wappies om te gaan, want dan ben je zelf ook een wappie. Als je naar een demonstratie gaat waar toevallig ook Forum voor Democratie een toespraak houdt, of waar relschoppers ongenodigd aanschuiven, dan ben je zelf rechts-extremistisch. Niet doen dus. Er is één goede club, en alle andere zijn 100% fout. Daarom ging Jezus ook niet om met bepaalde groepen. Oh.. wacht…

7. Bemoeienis met het persoonlijk leven

Waar in religieuze sekten nog wel eens dossiers over mensen worden bijgehouden of een schaamtegevoel wordt aangepraat, is de QR-code eigenlijk ook zo’n dossier. Je gedrag wordt beloond als je je aan “de” regels houdt. Je krijgt dan een deel van je vrijheid weer terug. Het erge is, dat dit dossier (dat nog gemakkelijk kan worden uitgebreid) ook de niet-leden van deze sekte raakt. Daarmee is het nog veel krachtiger. Ook zie je dat idealen zoals eenheid of liefde vaak worden gebruikt als dekmantel voor machtsuitoefening. Soms worden principes opgeofferd aan een abstracte eenheid, die inmiddels al niet meer bestaat. Zie ook onder punt 29.

Gevaccineerden voelen zich snel aangevallen, omdat zij immers uit naam van de liefde voor elkaar en het “samen overwinnen we corona” een inspanning, hoe klein ook, hebben verricht. Zij waren gehoorzaam. Zij zien niet dat die idealen voornamelijk manipulatieve onderdelen waren van een uitgebreide verkoop-campagne voor vaccins, die niet eens blijken te beschermen tegen besmettingen. En als bemoeienis vonden zij dit acceptabel. Zelf hadden zij veelal goede motieven, maar niet altijd werden hun grenzen gerespecteerd.

8. Framing van schadelijke daden als iets goeds

Meer besmettingen per 100.000 bewoners ondanks massale vaccinatie. Dit vraagt om eerlijk onderzoek en intrekking van alle dwang.

“Een sekteleider kan stellen dat het een heilige plicht is dat alle vrouwelijke leden van de sekte met hem naar bed gaan… Onderdrukking kan geframed worden als bescherming… Dingen worden dus 180 graden omgekeerd”. Het doet me denken aan de “bijwerkingen” van het vaccin, die werden uitgelegd als een teken dat het aansloeg. En over de meer ernstige bijwerkingen en overlijdens mocht helemaal niet worden gesproken. Want dat is ook een eigenschap van sekten: met behulp van taboes worden de schadelijke praktijken in stand gehouden.

We zagen dit ook bij de misbruikschandelen in kerken en andere organisaties. We zien het ook bij de arrestatie van Julian Assange. Het onthullen van oorlogsmisdaden wordt gezien als ernstiger dan die oorlogsmisdaden zelf. De verantwoordelijken voor de oorlog in Irak gaan daarentegen vrijuit of krijgen zelfs een staatsbegrafenis, waarbij de kerk lovende woorden spreekt. Zo wordt ook Bill Gates nog steeds gezien als een geschenk van God aan de mensheid, terwijl hij gewoon grof geld verdient aan de vaccins en openlijk speculeert over het decimeren van de mensheid en het invoeren van digitale slavernij. Dit dus nog los van de oneigenlijke macht die hij inmiddels al heeft.

9. Je weet niet waar je in belandt tot na je commitment

Een vriend van mij werd lid van een sekte en kreeg toen pas te horen dat hij geacht werd te geloven in een bepaalde profetes. Zij had boeken geschreven die bijna net zoveel gezag hadden als de bijbel. Wel prettig als dit van tevoren wordt verteld. In een vereniging waar ik zelf lid van was en ook een functie had, ontdekte ik na een paar jaar dat een groot deel van de contributie bestemd was voor de bouw van een tempel in het buitenland voor een geloof dat niet het mijne was. Ook cognitieve dissonantie en gebrek aan liefde worden vaak pas zichtbaar nadat de aanvankelijke “love bombing” voorbij is.

Ook bij de vaccins en bij de Great Reset wordt je aanvankelijk verteld hoe geweldig het allemaal is. Later kom je er pas achter wat het werkelijk inhoudt, bijvoorbeeld dat je de vaccins moet blijven nemen en dat er nog steeds lockdowns en andere beperkingen mogelijk zijn. Als je dit goed onderzoekt, blijkt dat dit allemaal reeds bekend was, maar jou niet is verteld. In de verslagen van de tests van Pfizer had je bijvoorbeeld kunnen lezen dat de werking op termijn niet is onderzocht, evenals de resterende mate van besmettelijkheid, evenals de gevolgen van vaccinatie als je zwanger bent. Maar die verslagen heb je niet gelezen en niemand wees je erop. Ook wist je niet dat “niet onderzocht” ook kon worden gelezen als “niet werkend” of “risicovol”. En dan is er bij de tests die wel werden gedaan ook nog gefraudeerd.

10. Nadruk op werving nieuwe leden

Goede wijn behoeft geen krans, maar dat geldt niet voor sekten en overheids-ideologieën. Evangelisatie en heropvoeding zijn belangrijke onderdelen. Ik had zelf ooit moeite met de evangelisatietechnieken die ik geacht werd te gebruiken. Later, in de genoemde vereniging, werden je extra activiteiten zoals het organiseren van open dagen en fondsenwerving zelfs belangrijker gevonden dan je gewone taken als instructeur.

We zien dit ook bij de vaccins. Degenen die het vaccin afwijzen worden ten onrechte gezien als twijfelaars die nog overgehaald kunnen en moeten worden. En als je ze respecteert, dan is dat alleen om verdere polarisatie te voorkomen, niet omdat ze een fundamenteel recht hebben om voor zichzelf een verantwoord besluit te nemen. De “van deur tot deur en van arm tot arm” oproep van Hugo de Jonge doet sterk denken aan de methoden van de Jehova’s Getuigen. Heel toevallig zagen we dezelfde oproep tegelijkertijd over de hele wereld verschijnen, wat sterk wijst op een globale, gecoördineerde strategie.

11. De eis om nieuwe leden te werven

Wie zich te weinig inspant wordt een schuldgevoel aangepraat. Een beproefde methode is het wedstrijd-element. Met lijsten, grafieken en landkaarten wordt zichtbaar gemaakt hoeveel de verschillende deelnemers hebben bereikt en wie nalatig is. In het corona-tijdperk worden op deze manier steden, provincies, landen en zelfs continenten tegen elkaar uitgespeeld. We zien dit ook al gebeuren met het klimaatbeleid. Eén van de gevaren hiervan is dat de gebruikte indicatoren niet altijd iets zeggen over wat nu werkelijk is bereikt. Het aantal vaccinaties is bijvoorbeeld geen goede maat voor de gezondheid en CO2-reductie is geen goede maat voor het terugdringen van vervuiling en uitputting van de aarde.

De serie “Squid game” laat ons wennen aan de meest gruwelijke en mensonterende spelregels.

Een relatief nieuwe vorm van het wedstrijd-element is overigens de gamification. Spelletjes worden ingezet om mensen te motiveren bijvoorbeeld hun auto te laten staan. Mensen zijn dol op het verzamelen van punten, sterren en badges. Het is de moderne versie van de kralen en spiegeltjes die de inheemse volken aangeboden kregen toen ze tot slaaf werden gemaakt door de kolonisten. In China wordt het principe al op grote schaal misbruikt. Helaas ligt het ook ten grondslag aan de QR-code, met het bijna niet meer te vermijden risico dat er nog andere puntensystemen worden toegevoegd. Ondertussen helpt de populaire serie Squidgame op Netflix ons om alvast te wennen aan de (letterlijk) dodelijke ernst van dergelijke spelletjes!

Bijna een apart kenmerk van sekten is de urgentie die men weet te creëren. De wereld vergaat als niet iedereen zich inspant voor die ene oplossing waarop de sekte patent heeft. Ik heb me hier vroeger ook door laten verleiden, maar heb inmiddels ingezien dat er niet één zaligmakend recept is, maar een veelheid van factoren die in evenwicht moeten zijn. Helaas geven sekten nooit toe dat ze gefaald hebben. Het falen wordt altijd veroorzaakt doordat niet genoeg mensen niet fanatiek genoeg hebben meegedaan. Of men komt met een nieuwe openbaring die weer net zo eenzijdig is. Als vaccinaties (of andere maatregelen) niet blijken te werken, dan zouden wij ons niet goed aan de maatregelen hebben gehouden. Vervolgens wordt alle aandacht gericht op boosters of averechts werkende maatregelen zoals 2G.

12. Letterlijke (fysieke) starheid

“Leden van een sekte voelen zich onbewust niet vrij om te bewegen. Dit uit zich altijd in de mate van houterigheid en verkramping in het lichaam. Zie het als de tinnen man van The Wizard of Oz.” Hierover kun je meer lezen in het artikel over het volgen van je intuïtie. Omgekeerd lijkt dit ook te werken. Het beperken van bewegingsvrijheid geeft een signaal af dat ook onze opvattingen niet mogen bewegen. Ik denk dat dit één van de secundaire, of misschien zelfs wel primaire doelen is van lockdowns, mondkapjes, het sluiten van sportscholen en het stellen van strenge voorwaarden aan verplaatsingen. Veel van deze maatregelen blijken niet of nauwelijks te werken voor datgene waarvoor men zegt dat ze bedoeld zijn. In het geval van mondkapjes is dat ook gewoon door het RIVM toegegeven. Ze dienen alleen voor gedragsverandering (!).

Heel “toevallig” heeft ook de terugdringing van de CO2-uitstoot (of beter: de manier waarop we dat doen) als bijwerking dat we ons minder gemakkelijk kunnen verplaatsen of fysiek bij elkaar kunnen komen. Wellicht was het geen toeval dat in Nederland het eerste grote protest tegen de corona-maatregelen afkomstig was van een dansleraar, dus iemand die niet alleen werkt met beweging, maar dit iedereen gunt. Overigens eisen sekte-leiders voor zichzelf wel de bewegingsvrijheid op die ze anderen ontzeggen. Denk alleen maar aan de vele privé-jets die naar de COP26-klimaatconferentie in Glasgow vlogen, ook al ging de meeste media-aandacht uit naar de treinreizigers. Denk ook aan de nutteloze ruimte-reizen van de elite, waarbij de enorme CO2-uitstoot van de raketten opeens onbelangrijk is.

13. Isolatie

Hierboven hebben we het al gehad over een mate van fysieke isolatie door minder bewegingsvrijheid. Quarantaine is niet altijd onredelijk, maar wel als je gezond bent. Het terugbrengen van contactmomenten over de hele linie is een veel te grove maatregel. Dit komt doordat het risico van besmetting en de ernst van zulke besmettingen enorm verschilt. Veel maatregelen zijn eigenlijk een schot hagel met meer nevenschade dan profijt.

Monniken en nonnen isoleren zich in kloosters. Bepaalde sekten vormen communes op het platteland. Eén van de plekken waar ik theologie studeerde lag ook geïsoleerd en had kenmerken van een klooster. Het kan weldadig zijn, maar ook beklemmend. Een lieve oude dame die ik ken, een diepgelovig mens, is onder erbarmelijke omstandigheden gestorven in zo’n commune, nadat ze beroofd was van al haar bezit. Het goede voedsel werd alleen opgediend wanneer er gasten waren, om te laten zien hoe gezond men leefde.

Het bijzondere van deze tijd is dat nu een meerderheid zich isoleert van een minderheid. Dit kan dankzij de digitalisering. Het gebeurt door middel van censuur en niet-objectieve fact-checkers. Het voelt alsof de tegenstanders van de maatregelen worden geïsoleerd, maar eigenlijk isoleren de voorstanders zichzelf. Er ontstaat een zichzelf versterkende inteelt van ideeën waaraan bijna niet meer valt te ontsnappen. Dit gaat gepaard met een ongekende polarisatie en een groot risico op gewelddadige conflicten. Die zien we nu al steeds meer om ons heen.

14. Controle van leegloop

De staatsschulden waren volgens financieel analyst Willem Middelkoop vóór de coronacrisis al tot onhoudbare hoogte opgelopen. Dit geldt niet alleen in de VS. Vandaar de noodzaak van een Great Reset. De corona-uitgaven vormen het perfecte excuus. Maar de nood moet eerst nog meer worden gevoeld. Dit is de “narrow window of opportunity” van Klaus Schwab.

In een poging het vertrek van sekteleden te stoppen, wordt geprobeerd ze weer actief te maken. Dit kan gebeuren met chantage, met beloningen of met geveinsde tolerantie. Ik kan het niet bewijzen, maar ik vermoed dat politici momenteel op grote schaal worden gechanteerd. Dit is onder andere mogelijk doordat overheden enorme schulden hebben bij de centrale banken. Het gemak waarmee deze schulden momenteel worden vergroot, terwijl Nederland voorheen al bij 0,1% overschrijding van de EU-norm als in een reflex de broekriem aanhaalde, doet het ergste vrezen. Het WEF heeft bovendien aangegeven dat de huidige financiële systemen niet meer voldoen. Daarom kan er tot de Great Reset nog wel even met geld worden gesmeten. Het systeem gaat toch verdwijnen. Dat er naast de aandelenbeurzen ook nog een reële economie bestaat, die het zwaar te verduren krijgt, vergeet men gemakshalve. Men brengt graag offers op kosten van de ander.

15. Paranoia, discriminatie en vijandschap

Er wordt angst gezaaid over echte of ingebeelde vijanden. Zowel het virus als degenen die het oneens zijn met de aanpak ervan, worden gezien als vijanden die bestreden moeten worden. Aan het virus worden persoonlijke eigenschappen toegeschreven en de “ontkenners” worden als één kwaadaardige groep gezien. Hoewel complotdenkers scherp worden veroordeeld, is het juist de sekte die een groot complot in hun tegenstanders ziet. De sekte beschouwt zichzelf, ook wanneer ze in de meerderheid zijn, als slachtoffer. Gevaccineerden beweren bijvoorbeeld dat ze worden gegijzeld door de ongevaccineerden. Dat dit veel te maken heeft met de eigen maatregelen en dat die de tegenstanders nog harder treffen, is hun blinde vlek.

Strijd tussen goed en kwaadHet thema “strijd” dook eerst op bij de overheid en vervolgens ook bij de demonstranten. Zodanig zelfs dat een kerkgenootschap kans zag op dit sentiment mee te liften door tijdens demonstraties gratis exemplaren uit te delen van een boek uit 1888 (laatst herzien in 1911) dat toevallig “De Grote Strijd” heet. Ondanks dat ik wel geloof dat er achter de schermen een strijd gaande is, vind ik het thema “strijd” nogal gevaarlijk, omdat het aan beide zijden kan leiden tot verdere polarisatie, extremisme en sektarisme. Iedereen gelooft immers dat hij aan de goede kant staat. Activisme en verzet wanneer universele rechten worden geschonden acht ik wel nodig.

16. Minachting voor de buitenwereld

Er wordt een beeld gecreëerd dat niet-leden bij voorbaat niet te vertrouwen zijn, geen liefde in zich hebben en onwetend zijn. Ook hun aantal en betekenis wordt gebagatelliseerd. De leden zien zichzelf als uitverkorenen die tot taak hebben de domme massa te bekeren of op te voeden. Dit leidt uiteraard tot conflicten met die buitenwereld of die minderheid. Die conflicten zien de leden alleen maar als verder bewijs dat zij het slachtoffer zijn en de anderen niet te vertrouwen zijn.

Van Houwelingen in gekkenhuis

Van Houwelingen (FvD) voor de grap neergezet als psychiatrisch patient

Kort geleden werd Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer getergd en uitgedaagd om de woorden van zijn eigen partijleider te veroordelen. Deze reageerde met “uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen” en toen was de verontwaardiging niet van de lucht. Het ging alleen nog maar over de omgangsvormen in de Kamer en over mogelijke disciplinaire maatregelen. Er zou sprake zijn geweest van een persoonlijk dreigement. Het betrof echter geen persoonlijke waarschuwing, maar één die gericht was aan alle bewindslieden die het discriminerende beleid steunden. Daarnaast heeft iemand die zich netjes aan de grondwet houdt, niets te vrezen van een eerlijk proces. Men moet niet doen alsof een volkstribunaal werd beloofd. We zien hier een combinatie van minachting,  het spelen van “de vermoorde onschuld” en omdraaiing. Het gaat opeens niet meer over de discriminatie, maar over de manier waarop deze wordt afgekeurd. Deze afkeuring werd vervolgens meer afgekeurd dan de discriminatie zelf. Vergelijk wat ik hierboven schreef over Julian Assange.

Minachting kan ook worden uitgedrukt in grappig bedoelde tekeningen. Ik wil u vragen om eens onbevooroordeeld naar een stukje van een stripverhaal in dagblad Trouw te kijken (bijgevoegd). Kan dit door de beugel? En hoe zou u hebben gereageerd als hier een jood of een zwarte was afgebeeld? Merk ook op dat de ouderwetse naam voor een psychiatrische instelling wordt gebruikt. Ik denk dat dit meer dan beledigend is en valt in de categorie haat zaaien.

17. Psychologisch en fysiek geweld

Nuremberg codeLeden die twijfelen wegzetten als wappies is een vorm van (psychologisch) geweld. Maar het opzijschuiven van het recht op lichamelijke integriteit gaat nog verder. Zowel het testen als het vaccineren gebeurt niet voldoende vrijwillig, maar onder zware psychologische druk en intimidatie. Hugo de Jonge heeft zelfs voorgesteld om mensen die allergisch zijn voor het vaccin, maar onder narcose te brengen. Vervolgens zijn allergologen aan het werk gezet om te kijken hoe de natuurlijke reactie van het lichaam kan worden onderdrukt of anders kan worden verklaard. De obsessie met vaccinatie is daarom een vorm van fysiek geweld. De Neurenberg-tribunalen zijn destijds gehouden om juist met dit type schending van de mensenrechten (onvrijwillige medische experimenten) af te rekenen.

Ook gaslighting is een vorm van geweld. Hierbij verandert iemand opzettelijk jouw perceptie van de realiteit om daar zelf voordeel uit te halen. Je gaat aan jezelf twijfelen als je corona waarneemt als een vervelende ziekte, maar ook niet het einde van de wereld. De cijfers en de berichtgeving kunnen toch niet op zo’n grote schaal niet kloppen? De deskundigen zijn zelf toch ook kritisch? Niet als ze zelf ook slachtoffer zijn van gaslighting. En dat is hier het geval. Maar wat voor voordeel hebben de bedenkers van dit plan hiervan? Je wordt volledig afhankelijk gemaakt van de farmaceutische industrie en van de technologie eromheen. Het gaat om macht.

Ik raad iedereen aan te lezen over gaslighting. Wat er ook onder valt is iemand zich laten schamen voor terechte gevoelens. Je bent bijvoorbeeld verontwaardigd over onrecht en krijgt dan te horen: “Doe niet zo schreeuwerig”. Dit is één van de vele tactieken waarmee de aandacht wordt afgeleid van het onderwerp en gevraagd wordt om je intuïtie te verloochenen. Tegelijkertijd wordt de dader in bescherming genomen. Je wordt beziggehouden met je presentatie en je reputatie, terwijl de ander alle fatsoensregels mag schenden.

18. Haat jegens critici

Zowel interne als externe critici vormen een grote bedreiging omdat ze in staat zijn zaken aan te wijzen die niet kloppen of in ieder geval moeilijke vragen te stellen. Het liefst gaan de sekteleiders en -leden daar niet op in. Maar dat maakt een zwakke en onbetrouwbare indruk, dus kiest men voor haat, uitsluiting en ridiculisering. Over Willem Engel wordt bijvoorbeeld alleen verteld dat hij een dansleraar is, maar niet dat hij afgestudeerd is in de biofarmacie. Een andere halve waarheid is dat hij zijn studie zou hebben afgebroken, maar dat geldt alleen voor zijn PhD. Over het medicijn Ivermectine werd in de media gezegd dat het een paarden-ontwormingsmiddel is. Ook dit is een halve waarheid, want het was ook goedgekeurd als antiviraal middel bij mensen. En dit zijn slechts een paar voorbeelden van de ridiculisering. Haat wordt nu zelfs actief aangewakkerd door het demissionaire kabinet, wanneer Hugo de Jonge bijvoorbeeld stelt dat ongevaccineerden bedden bezet houden of dat hij totaal geen begrip kan opbrengen voor ongevaccineerden.

19. Censuur en desinformatie

CensuurDe toegang tot informatie wordt niet alleen beperkt voor nieuwe leden (zie punt 9), maar ook als je al even meedraait en soms zelfs als je een functie bekleedt. Zelf leerde ik het meeste over de sekte(n) waar ik uitstapte nadat ik er al enige tijd weg was. Door internet is het ook steeds moeilijker geworden om zaken verborgen te houden. Wanneer een sekte echter weet door te dringen in de wereldwijde machtsstructuren (of daar zelfs door is opgericht) dan kan informatie nog veel beter worden gecensureerd, ook voor de niet-leden. Dat is wat er nu aan de hand is.

En overal is aan gedacht. Want als je informatie van internet en de sociale media laat verwijderen, dan moet je wel voldoende andere informatie verstrekken, anders worden mensen argwanend. En liefst zo gedetailleerd mogelijk. Daarom worden we nu doodgegooid met grafieken, weliswaar geen grafieken die echt inzicht geven, maar indrukwekkend vormgegeven zodat we gebiologeerd blijven. In de jaren 60 ontdekte de KGB bij hun psychologische experimenten al dat mensen in maximaal 2 maanden volledig gehersenspoeld kunnen worden. Als ze vaak genoeg werden bestookt met angstaanjagende en onjuiste informatie, dan geloofden ze daar onvoorwaardelijk in. Dat wil zeggen dat geen enkele hoeveelheid juiste informatie die daarna volgde, hen nog van gedachten kon doen veranderen!

De grote hoeveelheid selectieve informatie (want het hoeft niet altijd valse informatie te zijn) maakt het ook mogelijk om niet alle kritische informatie te verwijderen, want dat zou ook weer verdacht zijn. Men moet wel kunnen blijven beweren dat we in een vrij land leven. Zogenaamd wordt alleen de meest schadelijke informatie verwijderd. En dat klopt ook, want veel van die informatie zou zeer schadelijk zijn voor de belangen van de farmaceutische industrie, het technocratische globalisme en de lokale zetbazen en stromannen.

20. Geen vrijheid van meningsuiting

ZelfcensuurDit is een lastig kenmerk, omdat sekten juist vaak het kritisch nadenken en het volgen van het eigen geweten zeggen te stimuleren. Maar vaak is dat alleen maar zo als je tot dezelfde conclusies komt. Daarnaast ben je geneigd om jezelf te censureren om de lieve vrede te bewaren. Dat geldt des te sterker in een grote groep, een groep die zichzelf als groot en belangrijk weet voor te stellen, of in een groep waarvan je afhankelijk bent, doordat je je bijvoorbeeld elders niet welkom voelt. Het menselijk aanpassingsvermogen is aan de ene kant geweldig, maar in dit opzicht ook gevaarlijk.
“De stille kracht van politieke correctheid is altijd voelbaar. Er is geen tolerantie voor afwijkende meningen”.

Als je overigens wilt weten welke meningen niet worden gewaardeerd, kun je het beste kijken naar hoe functionarissen binnen de sekte worden behandeld. Voor hen gelden dezelfde regels, maar ze worden strenger gehandhaafd. Ik was dan ook niet heel erg verbaasd toen dominee Paul Visser anderhalve maand na zijn heldere preek in Middelburg over de Great Reset, zijn excuses aanbood voor mogelijke verwarring die hij had opgeroepen, terwijl hij vooral had opgeroepen alert te zijn. Ook zou hij vormen van complotdenken in de kaart hebben gespeeld. De kans is zeer groot dat hij een week of zes onder druk is gezet door collega’s. Anders zou het ook niet nodig zijn geweest dat hij zijn nieuwe verklaring met de IZB afstemde. Zelf ben ik ook door enkele collega’s onder druk gezet. Zie ook de punten 18, 21 en 29.

Een andere taktiek is om zo weinig mogelijk verslag te doen van de uitingen van de oppositie, of hun beweringen te verdraaien en uit hun verband te halen. Bij de NOS zie je bijvoorbeeld een lange reportage over een vrij onbelangrijke demonstratie in het buitenland en een korte over een belangrijke in Nederland. Daarbij wordt dan vooral benadrukt dat er veel minder mensen aanwezig waren dan de organisatie had voorspeld. Ook al zijn er dan 20.000 mensen aanwezig, dan lijkt het toch nog weinig.

21. Excommunicatie en ontslag

Dit is een oude strafmaatregel, die vroeger door de kerk veel werd toegepast. Dat werkte toen ook krachtig omdat je eigenlijk geen alternatieve groepen had waar je lid van kon worden. Je was ook economisch afhankelijk van de groep. Maar tegenwoordig is er ook weer sprake van zo’n meerderheid, nu met het vaccin-geloof. Parallelle samenlevingen staan nog in de kinderschoenen en missen een goede infrastructuur. Uitsluiting komt dus hard aan. Ontslag of dreiging daarmee treft mensen nog harder. Ook dit heb ik helaas zelf een keer meegemaakt.

Zoiets geeft verdere druk om je dan maar te conformeren. Je moet sterk in je schoenen staan om daar niet voor te zwichten. Je bent (terecht) bang om vrienden, sociale contacten en zelfs familie kwijt te raken. Ben je eenmaal gezwicht, dan ga je je eigen keuze en gedrag rationaliseren. Dat wil zeggen dat je het voor jezelf goedpraat. Zoiets gebeurt onbewust, dus je hebt het zelf niet door (zolang je nog in dezelfde kringen verkeert). Hierdoor lijkt het momenteel ook alsof bijna iedereen vierkant achter het kabinets- of WHO-beleid staat. Toch is dat niet zo. Er zijn in elke groep veel meelopers, en dat geldt zeker in een groep die autoriteit uitstraalt en de overhand heeft.

22. Mind control

Naast gaslighting (zie punt 17) en een opzettelijke overdosis aan informatie (zie punt 19) maken sekten gebruik van tal van andere technieken. Moeilijke woorden en jargon, onjuiste metaforen, suggestieve en niet-open vragen kunnen helpen om mensen te verwarren. Zoals: “Wil je succes / geluk / verlichting / gezondheid”? Als je achtereenvolgens op een paar van die vragen “ja” antwoordt, ben je al een stuk ontvankelijker voor wat daarna komt.

Tegenwoordig horen we vaak: “Wil jij niet van de maatregelen af?” en “jij voelt je toch ook wel verantwoordelijk?”, gevolgd door “waarom haal je dan niet even een prikje?” We moeten niet vergeten dat onze regering een hele batterij gedragswetenschappers heeft ingehuurd om ons gedrag te sturen. Dat zijn ook degenen die adviseerden om mondkapjes te verplichten, toen Van Dissel duidelijk aangaf dat ze voor onze gezondheid geen verschil maken.

Maar dat maakt dus ook allemaal niets uit, want ons gedrag moet worden beïnvloed. Of vind u zelf uw gedrag al goed genoeg? Nee, toch! Dat kan altijd beter, zeg nou zelf. Laten we dat dan allemaal een beetje op dezelfde manier doen, wel zo overzichtelijk voor de staat. Dan weet de politie ook waar ze op moeten letten. Want als iedereen maar over zijn eigen gezondheid beslist, wie moet je dan de schuld geven van een epidemie? Dat werkt natuurlijk niet.

23. Gegoochel met taal

Sektes gebruiken afwijkende definities en termen om dingen mooier of juist lelijker voor te stellen dan ze zijn. “Laten we als één familie bij elkaar komen en samenwerken” kan heel goed betekenen “vorm één gemakkelijk te controleren, grijze, homogene, consumerende en belasting betalende wereldreligie die gehoorzaamt aan één wereldregering, zonder eigenheid of vrijheid. Dan hebben we geen last van tegenspraak of kritiek.”“Samen krijgen we corona eronder” kan betekenen “we accepteren maar één oplossing”.

Iemand die niet kiest voor het nieuwe vaccin, werd in het begin een twijfelaar genoemd, terwijl slechts een deel twijfelde. Net zoals in sekten de niet-leden soms worden aangeduid als zoekenden. Het jargon verschuift ook wel eens. Tegenwoordig heet iemand die niet kiest voor het vaccin, een vaccinweigeraar. Dit klopt nog steeds niet, want het vaccin is op het moment van schrijven nog niet verplicht.

Zeker zo gevaarlijk is de verandering van definities. Een kerk kan bijvoorbeeld besluiten dat “de geest der profetie” in Openbaring 19:10 opeens gaat over een persoon in plaats van een eigenschap. Opeens mag niemand anders dan die persoon meer profeteren of Bijbelse profetieën uitleggen. Dit terwijl de tekst daar dus helemaal niet over gaat. Zo passen sekten vaak de theologie aan zodat deze beter past bij hun andere inzichten en gebruiken.

Maar nu kennen we ook wereldwijd opportunistische veranderingen van officiële en publieke definities.

a) Op 9 juni 2020 definieerde de WHO kudde immuniteit nog als de indirecte bescherming van de bevolking tegen besmettelijke ziekten door vaccinatie of immuniteit ontwikkeld door eerdere infecties. Op 13 november was de website gewijzigd en werd alleen nog een bepaalde mate van vaccinatie genoemd. Er werd net gedaan of natuurlijke immuniteit geen bijdrage meer zou kunnen leveren. In de volgende paragraaf wordt wel toegegeven dat het lichaam ook zelf antistoffen kan aanmaken, maar kudde-immuniteit zou dan weer niet opgebouwd kunnen worden door blootstelling aan het virus. Begrijpt u het nog? Nee? Overweeg dan eens dat het gewoon niet klopt.

Old and correct definition

De oude (correctie) WHO definitie van kudde-immuniteit

De nieuwe (gekunstelde) WHO definitie van kudde-immuniteit

b) Op 1 mei 2009 moest een groep epidemieën nog “enorme aantallen doden en zieken” kennen om een pandemie genoemd te mogen worden. Later dat jaar, precies voordat de varkensgriep zich verspreidde, werd die zinsnede verwijderd, zodat mortaliteit geen rol meer speelde. Bijna alles kon toen een pandemie worden genoemd, met de bijbehorende urgentie en roep om vaccins.

Alles experimenteelc) De huidige vaccins voldeden niet aan de definitie van vaccins, omdat het eigenlijk gentherapieën zijn, oorspronkelijk ontwikkeld als chemotherapie tegen kanker. Nu wordt deze chemotherapie ook gebruikt voor een ziekte die je nog niet hebt. Maar niet getreurd, de woordenboeken worden al aangepast. Merriam-Webster heeft de beschrijving al uitgebreid met experimentele gentherapieën. De oude beschrijving sprak alleen van het gebruik van verzwakte virussen.

Epidemie al lang voorbijd) Hoewel niemand de criteria voor een A-ziekte aangaf, communiceerde Van Dissel op 22 juni 2021 in de Tweede Kamer wel een drempelwaarde om te kunnen spreken van een epidemie, namelijk 58 patiënten met een influenza-achtig beeld per week per 100.000 diagnoses. Professor Schetters merkte vervolgens heel scherpzinnig op dat volgens dit criterium al sinds 1 mei 2020, dus al ruim een jaar, geen sprake meer was van een epidemie. Inmiddels bleef men de ziekte wel gewoon als een epidemie behandelen. Kennelijk was de definitie weer veranderd, zonder dat iemand dit communiceerde! De Groene Rekenkamer vroeg het RIVM om een reactie, maar kreeg geen antwoord.

24. Hypocrisie

Een sekte zal nooit zelf toegeven een sekte te zijn, maar zal dat juist actief proberen te verbergen. Ondertussen vormen ze wel gewoon een sekte, wat mede te achterhalen is door de hypocrisie. Zie ook punt 12. Zo kunnen ze een vrijheid van geweten of van keuze voorspiegelen die er in feite niet is. Men kan doen alsof andere religies net zo aanvaardbaar zijn en intussen toch druk bezig zijn iedereen te bekeren. Vrouwen kunnen in naam dezelfde rechten hebben als mannen, terwijl er toch allerlei hindernissen zijn om bijvoorbeeld predikant of priester te worden.

Bij de vaccinaties heeft men heel lang volgehouden dat er geen verplichting was en zelfs geen dwang. Tegelijkertijd werd lang vóór de pandemie al gewerkt aan certificaten, QR-codes en apps die de vaccinaties min of meer zouden kunnen afdwingen en meer dan dat.

25. Verplichte donaties

Berucht zijn natuurlijk de aflaten die de Rooms-katholieke kerk gebruikte (en nog!) om geld in te zamelen. Groepsdruk en misleiding “helpen” vaak om de bereidheid tot doneren te vergroten. Ik heb zelfs meegemaakt dat het één van de officiële leerstellingen was. Men vond dat je God zo ongeveer beledigde als je geen tienden van je inkomen betaalde. Vooral als er veel geld binnenkomt, wordt een groot deel besteed aan verdere ledenwerving met allerlei professionele publicaties en video’s. Een ander groot deel gaat naar de top van de organisatie.

De huidige wereldwijde sektarische activiteiten rond Covid en de Great Reset worden anders bekostigd, maar het blijven verplichte donaties. Wij betalen ze via ons belastinggeld en via enorme budget-overschrijdende staatsleningen. Denk alleen al aan de vele compensaties voor bedrijven die geen omzet hebben kunnen maken.

Het Nederlandse zorgstelsel kent net als het Engelse een zogenaamd QALY systeem. Een behandeling wordt alleen uitgevoerd als de levensverwachting toeneemt. Ook de kwaliteit van leven wordt hierin meegenomen, door net te doen of die ook in extra levensjaren kan worden uitgedrukt. Voor zo’n levensjaar geldt een maximaal besteedbaar bedrag. Voor de bestrijding van Covid is al tientallen malen meer uitgegeven! Dit komt doordat het leven van een grote groep kwetsbare mensen met slechts weinig wordt verlengd, tegen hoge kosten. Je kunt je afvragen waarom het geld niet meer gelijkmatig over de verschillende ziekten wordt verdeeld, zoals ooit de bedoeling was.

Bovendien bleek in juli 2021 (na een WOB verzoek) dat de overheid een kritisch ambtelijk advies had verzwegen. Dit rapport gaf aan dat er door de lockdowns vele malen meer levensjaren verloren gaan dan er worden gewonnen. BNR was zo ongeveer het enige mainstream medium dat hierover durfde te publiceren en inmiddels is het weer oorverdovend stil geworden. Maar dit alles wees wel op een enorme verspilling van zowel geld als levensjaren. Omdat tegelijkertijd de capaciteit van de zorg niet wordt opgeschaald, nadat het aantal IC’s tussen 2010 en 2020 was gehalveerd, kan niet worden volgehouden dat het hier om de gezondheid gaat. De sekte heeft duidelijk een andere agenda, die zeer veel (van ons) geld mag kosten.

26. Bureaucratie

Mens als nummer

De mens wordt een nummer. Hier weergegeven door een barcode. Het kan ook een QR zijn.

Nieuwe leden van een sekte denken vaak in een altruïstische en pragmatische omgeving te komen. Zodra je lid bent, merk je echter dat je terechtkomt in een doolhof van commissies, vergaderingen, verkiezingen en formulieren. Je denkt dat dan in ieder geval de democratie gewaarborgd is, maar dit alles dient juist om op verschillende niveaus dingen strak in de hand te kunnen houden. We zien dit ook bij de corona-crisis. Regeringen verschuilen zich achter allerlei adviesorganen, die gedeeltelijk in het geheim werken.

Anderzijds worden WOB-verzoeken juist eindeloos uitgesteld. Noodwetten voorkomen dat langs de normale weg besluiten worden genomen. Het wordt onmogelijk gemaakt om op grond van natuurlijke immuniteit vrijgesteld te worden van vaccinatie. Want ook dan vervalt je groene vinkje na een half jaar. Het hele ministerie van Volksgezondheid is overigens veranderd in één groot dashboard. Men denkt door het voortdurend draaien aan allerlei knoppen de gezondheid en het gedrag van burgers te kunnen besturen. En dat laatste lukt ook voor een groot deel. Technocratie en bureaucratie liggen in de praktijk dicht bij elkaar. De lijsten en de getallen die de computer uitspuugt worden heilig geacht. Zie ook de toeslagen-affaire. De menselijke maat is volkomen zoek geraakt.

27. Tekenen en wonderen

Net zoals de tovenaars in Egypte sommige van de wonderen konden reproduceren die Mozes in opdracht van God deed, zo kunnen machtige stromingen en sekten op de korte termijn vaak ook opvallende resultaten boeken op het gebied van technologie en gezondheid, zodat iedereen versteld staat en geneigd is het goede ervan te benadrukken.

Wolf in sheeps clothingJezus waarschuwt ons echter uitdrukkelijk in Mattheus 24:24,25: “Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd”. Nu zal ik de eerste zijn om toe te geven dat God vaak gebruik maakt van mensen, van hun verstand en hun uitvindingen. In die zin hebben wij net als God een scheppend vermogen gekregen. Maar er zijn grenzen. Als de mens meent zichzelf te kunnen verlossen, moeten we altijd oppassen.

De leden van het WEF en veel van hun ambassadeurs lijden helaas aan een Messias-complex. Ze beweren dat de wereld zonder hun uitvindingen niet gered kan worden. Zelfs wanneer dat niet lukt, zullen ze dat blijven beweren. Dan ligt het aan onze eigenwijsheid of aan een volgende, al of niet geplande ramp. En eerlijk gezegd is dit nog het gunstigste scenario. In werkelijkheid stelt het WEF vanuit hun ivoren toren allerlei doelen, die vooral goed zijn voor de elite. Er is in ieder geval geen enkele democratische controle op wat zij bedenken en wat zij dankzij hun rijkdom en macht inmiddels ook al uitvoeren.

28. Perfectionisme

Veel sekten geloven in een aardse volmaaktheid, een Utopia, dat nog in dit tijdperk (al of niet door menselijke inspanning) bereikbaar is. Een groep waar ik deel van was, geloofde dat de 10 geboden volmaakt nagevolgd konden worden. Jezus had immers bewezen dat Hij dit als mens kon? En dat eiste Hij dus ook van ons, zeker toen (in hun visie) het hemels oordeel was begonnen. Het was misschien een mooi streven, maar het klopte zeker niet met wat de apostel Paulus hierover zegt. En het maakte van de genade een halve oplossing.

Zero covidHoe is het nu? Veel landen hebben een zero-covid beleid, wat wil zeggen dat ze niet één besmetting accepteren. Het oorspronkelijke doel (althans wat ons werd verteld) om de toestroom van patiënten wat meer over de tijd te verdelen (flatten the curve) werd verlaten. Het uitroeien van Covid-19 werd het doel en dat mocht ook wat kosten. Ook de economie en de vrijheid mocht eraan worden opgeofferd. Een afgod, zeg maar.

Inmiddels hebben zelfs de eigen experts toegegeven dat we met het virus zullen moeten leven, omdat het nu eenmaal muteert, maar dat weerhoudt onze overheid er niet van om steeds hogere vaccinatiegraden na te streven. Eerst was 70% voldoende, nu is 85% opeens veel te weinig. Je merkt dat het perfectionisme nog niet uit de hoofden is. En dat klopt weer helemaal met wat ik hierboven schreef over het KGB-onderzoek. Geen enkele hoeveelheid juiste informatie, zoals die van Maurice de Hond, leidt tot een echte koersverandering. Ook dit artikel zal vermoedelijk op de meesten weinig indruk maken. Ik schrijf het toch. Een kleine groep die nog twijfelt, zal er misschien voor open staan. En dan vooral degenen die al eens eerder met een sekte in aanraking zijn geweest en e.e.a. herkennen.

29. Infiltratie en vermenging

Sekten werken vaak ook met infiltratie, of ze spioneren, of ze vormen een stroming binnen één of meer genootschappen. Hoewel ik de evangelicals geen sekte zou willen noemen, is het wel een voorbeeld van hoe een stroming wereldwijd in meerdere kerkgenootschappen vertegenwoordigd kan zijn. In de Church of England van continentaal Europa heeft de ICS zelfs een eigen vereniging die aangesloten kerken financieel steunt en mede hun voorgangers kiest. Nogmaals, dit is geen sekte. Maar zo bestaat er in meerdere kerken ook een netwerk van gelovigen in de “geheime opname”. Dit is duidelijk wel een sekte, zoals glashelder wordt aangetoond in het uitstekende boek “Final Day” van Rick Wiles.

Helaas moet ik vaststellen dat ook de Covid-sekte behoorlijk in de kerken is vertegenwoordigd. Dit heeft onder andere te maken met de hoge gemiddelde leeftijd van kerkleden, waardoor de risico’s (en de overdrijving daarvan) meer worden gevoeld. Kerken zijn ook bang geworden voor schandalen, en blijven daardoor aan (wat zij zien als) de veilige kant. Door een lange periode zonder ernstige oorlogen of ketterijen, lijken ze ook een beetje in slaap gesukkeld. Om aantrekkelijk te zijn voor een elitair publiek, waar natuurlijk ook het meeste geld zit, moet je je zelf ook wat gematigd, bezadigd en afstandelijk presenteren. Paul Visser noemde zijn krachtige preek achteraf slechts “een poging om de Bijbel uit te leggen”, omdat Gods gemeente er niet mee gediend bleek te zijn. Hij vergat dat Gods volk niet altijd gediend is met wat men graag wil horen!

Je ziet daarom dat in de praktijk vooral charismatische en orthodoxe christenen problemen hebben met het huidige covid-beleid. Vrijzinnigen hebben er opvallend vaak geen moeite mee. Misschien menen zij hun belangrijkste verzet tegen sektarisme en dogmatisme in het verleden al te hebben gepleegd. Ook identificeren zij zich mogelijk teveel met humanistische en andere niet-kerkelijke instanties, die inmiddels een heel andere ontwikkeling hebben doorgemaakt.

En voor alle kerken geldt dat zij historisch gezien opkijken naar de overheid als door God daar geplaatst. Ook uit vergevingsgezindheid zullen ze die overheid langer dan gemiddeld het voordeel van de twijfel geven. Zo valt wellicht te verklaren dat de achterban van de ChristenUnie in meerderheid tegen de 2G stemde, maar dit geen breekpunt vond om aan de nieuwe coalitie mee te doen. Tot slot is er ondanks de scheiding van kerk en staat nog steeds een belangenverstrengeling. Kerken en confessionele scholen genieten wettelijk enkele bijzondere rechten. Zij zullen dit niet graag op het spel zetten door de overheid tegen de haren te strijken. Helaas vervullen zij zo niet hun profetische roeping.

Conclusie

In het bovenstaande hebben we voornamelijk gekeken naar de eigenschappen van sekten en hoe deze ook in andere groeperingen, zelfs op grote schaal, te herkennen zijn. We zijn niet diep ingegaan op de rol van (netwerken van) allerlei bestaande sekten en sekteleiders of van occulte praktijken die zeker ook bij de elite aan de orde zijn. Dat is wellicht onderwerp voor een ander artikel. Toch kunnen we op basis van deze opsomming en uitleg al duidelijk zien, dat wat er momenteel gaande is in en rondom de corona-crisis, eigenlijk voldoet aan alle kenmerken van een sekte. Bij zoveel overeenkomsten kan nauwelijks nog sprake zijn van toeval. We kunnen ons verbazen hoe dit op zo’n grote schaal heeft kunnen gebeuren, maar het fenomeen zelf valt nauwelijks nog te ontkennen. Ik hoop dat dit artikel zal helpen om verdere gebeurtenissen in het kader van de virusbestrijding en de Great Reset beter en eerder te doorzien.