Er circuleert in ons land een voorlichtingsfilmpje over “het” corona-vaccin, afkomstig van de Universiteit van Nederland. Zorginstellingen gebruiken dit filmpje ook om hun medewerkers te overtuigen van de noodzaak om zich te laten vaccineren. Is dit filmpje nu echt geschikt om zelf een goede mening te kunnen vormen, of word je wel heel erg in één bepaalde richting gestuurd? Voor de makers staat vast: er zijn alleen maar voordelen. We lopen de complete tekst door. Zo wordt er niets uit zijn context gehaald. De belangrijkste uitspraken uit het filmpje zijn in vet weergegeven.

Inleiding en werking

Om het coronavirus te bestrijden, krijgen we een genetisch vaccin… dat tien keer sneller is ontwikkeld dan eerdere vaccins. Gaat dat niet te snel? En wat zijn de langetermijneffecten? De eerste vaccins die zijn ontwikkeld zijn genetische RNA-vaccins. Maar wat zijn dat eigenlijk? Het RNA-vaccin bestaat uit een genetische code voor het spike-eiwit. Dit zijn die gekke uitste[e]k[s]els van het coronavirus dat wordt [die worden; red.] gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Het vaccin lijkt dus op het coronavirus, maar is maar een heel klein stukje en niet het hele virus.

In werkelijkheid gaat het om een genetisch gemodificeerd (aangepast) stukje van het virus. Enkele nucleosiden – de bouwsteentjes van het RNA – zijn veranderd, zodat het mRNA niet te snel wordt afgebroken door het lichaam. Hier begint dus al de genetische manipulatie. Bron: Jan B Hommel.

Als je het vaccin krijgt zien de beveiligers van het afweer-systeem dat er een indringer is en schakelen ze hem uit. Als dan vervolgens het echte coronavirus probeert binnen te dringen wordt dat ook herkend… en wordt dat ook direct uitgeschakeld. Je bent dan immuun.

LNP and RNA

Illustration from the trial document of Pfizer

Dit is nogal misleidend en klopt ook niet met wat er later gezegd wordt.

 • De beveiligers van het afweersysteem zien “het” (Pfizer) vaccin juist niet als een indringer. Het is bewust zo vermomd dat het ongemerkt onze cellen kan binnendringen. Dit gebeurt door middel van zogenaamde lipid nano particles (LNP). Deze zijn nooit eerder in een vaccin gebruikt. Dit brengt dus een hoog risico met zich mee ten opzichte van traditionele vaccins, reden waarom er juist langer in plaats van korter zou moeten worden getest.
 • In de cel worden vervolgens de spike-eiwitten aangemaakt. Ons lichaam wordt dus aan het werk gezet om het eigenlijke vaccin te maken.
 • Zodra deze aan de buitenkant van de celwand te voorschijn komen (expressie), wordt de hele cel aangevallen door ons immuunsysteem. Omdat het onze eigen cellen betreft, is dit eigenlijk een auto-immuunreactie (die bij iedereen optreedt). Hierbij is volgens immunoloog Prof. Dr. Theo Schetters zelfs de kans aanwezig dat gezond (niet met dit mRNA geïnfecteerd) spierweefsel wordt aangevallen.
 • De stukjes RNA zelf worden nooit aangevallen en daarom betreft het ook geen vaccin.

Risico dat ons DNA wordt gewijzigd

Sommige mensen zijn bang dat het RNA-vaccin ook DNA kan veranderen. Wat is daarvan waar? Helemaal niets. Het DNA ligt opgeslagen in een soort kluis in je cellen. En het RNA-vaccin kan wel de cellen indringen maar heeft niet de sleutel van de kluis. Het RNA-vaccin kan dus echt niets aan je genen veranderen.

Dit is nu juist niet onderzocht. Meerdere deskundigen zien hier wel een risico. Zie bijvoorbeeld dit interview met moleculair bioloog Pieter Borger in Weltscherz. Hetzelfde risico geldt bij het vaccin van Moderna en de zogenaamde vector-vaccins, zoals die van AstraZeneca. Ook die laatsten werken namelijk middels RNA (maar niet met nano particles). Ik zal proberen samen te vatten wat er aan de hand is.

 • In de eerste plaats bestaat 10% van het menselijk DNA bestaat uit virus-DNA. Alleen dit geeft al aan dat de celkern niet, zoals de mevrouw in het filmpje beweert, op slot zit voor virus-RNA.
 • Maar de celkern zit ook niet op slot tijdens de celdeling. Zou het vaccin mede daarom ook worden afgeraden voor zwangere vrouwen? De officiële verklaring is dat er te weinig zwangeren in de testgroep zaten om zekerheid te kunnen geven. Zoiets stuit ook op ethische vragen. Onderzoek naar de veiligheid bij zwangerschap heeft in ieder geval op dit moment (december 2020) nog niet plaatsgevonden.
 • Professor Diederik Gommers van het RIVM geeft iets meer duidelijkheid: Voor omzetting van RNA naar DNA is het enzym “reverse transcriptase” (RT) nodig. Dit zit in sommige virussen, zoals HIV, maar niet in het vaccin. Volgens hem zit het ook niet in onze cellen.
 • Maar ook dat is te kort door de bocht. Voor omzetting naar DNA zijn twee enzymen nodig, reverse transcriptase (RT) en integrase (INT). Pieter Borger geeft aan dat onze eigen cellen beide enzymen kunnen maken, omdat de code ervoor op duizenden plaatsen in ons genoom aanwezig is, in de zogenaamde ERV’s en LINE’s. Die laatsten zijn onderdeel van een ingewikkeld systeem van (epi)genetische schakelaars die bepalen welke genetische programma’s aan of uit worden gezet.
 • De omstandigheden waaronder deze enzymen door de eigen cellen worden geproduceerd, zijn onvoldoende bekend. Dit blijkt alleen al uit het feit dat de geleerden het hierover niet eens kunnen worden.
 • Ook als er maar een kleine kans is dat onze eigen RT- en INT-enzymen tot expressie komen, kunnen er toch grote gevolgen zijn, doordat nu heel veel mensen worden ingeënt.
 • De impact is dan bovendien groter dan die van normaal virus-RNA, omdat het transportmechanisme, de nano particle, meestal onder de radar van ons immuunsysteem doorglipt. Er is dan geen kans om het hele virus al eerder op te ruimen, want er is geen virus!
 • Het is niet zeker dat de bestaande 10% virus-RNA in ons genoom alleen afkomstig is van virussen die hun eigen RT en INT enzymen meebrengen. We moeten er dus rekening mee houden dat er in het verleden ook “per ongeluk” virus-RNA in ons genoom is opgenomen doordat het aanwezig was op hetzelfde moment dat ons lichaam om wat voor reden dan ook RT en INT produceerde. Als dat kan, bieden we met de huidige, ongekend grootschalige vaccinatie een niet meer verwaarloosbare kans om ongewenst DNA op te nemen.
 • Maar de kern van de zaak blijft dat er gewoon geen onderzoek naar is gedaan. Wat we horen zijn dus alleen “intelligent guesses”.
 • En tot slot gaat het veel mensen die bezorgd zijn over genetische modificatie helemaal niet om de vraag of er nu gemanipuleerd wordt met RNA dan wel met DNA, of beide. Het is elke onnodige aanpassing van de natuurlijke werking van ons organisme die hen zorgen baart. En daarvan is hier wel degelijk sprake. Er zijn ook alternatieven, zoals een klassiek vaccin. Maar het menselijk lichaam wordt nu gebruikt als vaccin-fabriek. Het is zeer de vraag of je dit moet willen, ook wanneer een nano particle goedkoper of sneller te maken is. Helaas heeft een bedrijf als Moderna al laten weten dat ze de mens zien als een computer met gebrekkige software, software die met behulp van hun “platform” (alweer zo’n kreet uit de ICT) steeds verder verbeterd kan worden… En inderdaad, als het lichaam protesteert tegen een vaccin, dan zou ook dat een teken van deze gebrekkigheid zijn, wat vraagt om verdere manipulatie. Complicaties liggen dus nooit aan de farmaceutische industrie, maar voor de zekerheid sluiten ze een eventuele aansprakelijkheid wel uit.

Bijwerkingen korte termijn

Veel mensen maken zich zorgen over de bijwerkingen. Want zijn deze in alle haast wel goed onderzocht? Op dit moment hebben bijna 40.000 mensen deze RNA-vaccins gehad. En zij hebben in elk geval geen ernstige bijwerkingen gehad.

In de test van het Pfizer vaccin was de groep mensen van boven de 55 ondervertegenwoordigd, namelijk 42%, terwijl dit juist de groep is die het meeste bescherming nodig heeft. Als je kijkt naar mensen met onderliggende problemen was de test nog schever. Slechts 20% had zulke problemen, terwijl de groep waar je het vooral voor doet, wel voor 80% zulke problemen heeft. De echt complexe gevallen, waarbij ook de meeste doden vallen, zijn dus nauwelijks getest. Klik hier voor een grafiek van de dodelijkheid van het virus afgezet tegen de leeftijd. Je ziet dan dat er in de groep die het beste onderzocht is, bijna geen eer te behalen valt als het gaat om het voorkomen van doden. En daar was het toch vooral om te doen?

Op korte termijn zie je wel dat deze mensen een rode plek kunnen krijgen op de plek van injectie… een beetje spierpijn, een beetje hoofdpijn of een beetje verhoging. Dat zien we ook vaak bij andere vaccins, en is eigenlijk een goed teken. Want dit betekent dat het afweersysteem aan de slag is gegaan. Als je een zware verkoudheid hebt krijg je ook verhoging… en dat komt omdat het afweersysteem net iets beter werkt bij een hoge temperatuur.

 • De milde symptomen op korte termijn zijn verdedigbaar als er ook echt sterfgevallen door worden voorkomen. Dat is niet aangetoond. Van de 21.728 mensen die het placebo kregen (dus geen vaccin) overleed niemand. Hierdoor kon de groep van gevaccineerden het ook niet beter doen. Maar als dit representatief moet zijn voor de hele bevolking, dan heeft het vaccin hooguit de ernst van de klachten kunnen verminderen, maar niet of nauwelijks sterfgevallen kunnen voorkomen. Dat is in ieder geval niet aangetoond.
 • Ernstige problemen traden alleen op bij 4 proefpersonen, waarvan 1 die gevaccineerd was. Dit was te weinig om conclusies uit te kunnen trekken, maar geeft in theorie een bescherming van 75%, wat niet voldoet aan de eis dat een vaccin voor minimaal 90% bescherming moet bieden.
 • Daarom is de effectiviteit van het vaccin alleen berekend aan de hand van milde klachten die minder werden gerapporteerd. Maar wat zegt die 90% tot 95% effectiviteit dan eigenlijk? Inmiddels hebben de WHO en Dr. Anthony Fauci toegeven dat een gevaccineerd persoon het virus nog wel kan doorgeven. Het dragen van mondkapjes en de anderhalve-meter-maatschappij kunnen niet worden afgeschaft! Maar het was ook een heel eenzijdige ontwikkeling, omdat weinig is gedaan aan preventie in de vorm van voeding, supplementen, ventilatie, etc.

Verder gaat het bij dit “vaccin” (zie hierboven) eigenlijk om een auto-immuunreactie en niet om gewone klachten. De eigen cellen van het lichaam worden immers aangevallen omdat ze gedwongen zijn een lichaamsvreemd eiwit te produceren. De symptomen van een auto-immuunreactie zijn ook vaak mild, maar kunnen wel verergeren. En je merkt de uitputting van het immuunsysteem pas echt als je een andere ziekte krijgt. Dan is het lichaam daartegen minder bestand. Zulke effecten zijn niet getest.

Bijwerkingen op lange termijn

Maar hoe zit het dan met langetermijnbijwerkingen? Bij vaccins heb je eigenlijk alleen maar kortetermijnbijwerkingen. Langetermijnbijwerkingen zien we eigenlijk nooit. Dat komt omdat het vaccin maar heel kort in je lichaam zit. Het is een training voor je afweer­systeem dat direct wordt geactiveerd… en daarna breekt het lichaam het vaccin af. Dat betekent dat het vaccin niet nog jarenlang in je lichaam zit… waardoor er later nog opeens allerlei langetermijn­­effecten op kunnen treden.

Ook bij andere soorten vaccinaties zien we niet opeens na jaren nog allerlei langetermijneffecten. Het zou dus wel heel gek zijn als het bij dit vaccin wel opeens zo zou zijn. Dat neemt niet weg dat we niet in de toekomst kunnen kijken. We kunnen het dus nooit voor 100 procent garanderen.

Het is maar zeer de vraag of en hoe snel het lichaam het vaccin meteen afbreekt.

 • In de eerste plaats bevat een vaccin ook veel hulp- en reststoffen, die bijvoorbeeld in het lichaamsvet kunnen worden opgeslagen. Hoogleraar immunologie Pierre Capel bespreekt zelfs een groei-bevorderend bestanddeel dat bereid is uit kankercellen! What could possibly go wrong?
 • Lange termijn bijwerkingen zien we eigenlijk nooit? Bij het HPV-vaccin zagen we die bijvoorbeeld wel. Het probleem hiermee was echter dat de bewijslast bij de patiënt lag. Het RIVM bleef gewoon ontkennen dat de klachten verband hielden met de vaccinatie. Zie ook deze link. Omdat met oudere technieken geen ernstige bijwerkingen waren geconstateerd, achtte het RIVM dat ook bij nieuwere technieken onmogelijk. Hetzelfde soort antwoord dat we nu krijgen.
 • Het vaccin zelf, eigenlijk dus mRNA, dringt de cel binnen en het is niet bekend hoe lang het daar actief blijft. Als de cellen waarin het zich bevindt, worden uitgeschakeld door de auto-immuunreactie, dan gaan deze cellen verloren voor het lichaam. Bepaalde cellen kunnen gemakkelijk worden vervangen, maar zenuwcellen bijvoorbeeld niet. Er zijn met deze technieken dus wel degelijk lange termijn effecten mogelijk en deze zijn simpelweg nog niet onderzocht. Overigens hebben veel van de bijwerkingen die wel zijn gerapporteerd, te maken met het zenuwstelsel.
 • Zoals we hiervoor zagen, is het stukje virus-RNA ook nog eens zo aangepast, dat het juist minder snel door het lichaam wordt afgebroken.

Fase 2 en 3 nog niet afgerond

De rapportage van Fase 3 van de tests van het Pfizer vaccin staat nog steeds gepland voor 2023. Op het moment van goedkeuring door de EMA waren onderdelen van fase 2 zelfs nog niet afgerond. Daarom gaat het ook om een voorlopige goedkeuring. Het vaccin wordt op ons getest. Dit mag alleen met onze goedkeuring en als we goed geïnformeerd zijn (informed consent). Dat zijn we niet. Want dan zou iedereen op de hoogte moeten zijn van het feit dat het een test en een tijdelijke goedkeuring betreft.

Ook kan het zijn dat er een superzeldzame bijwerking is van bijvoorbeeld één op de 100.000 mensen. Iemand kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor een bestanddeel van het vaccin. Ook kan in extreem zeldzame gevallen het afweersysteem in de war raken door een vaccin. Dan kunnen auto-immuun­klachten ontstaan, waarbij het afweersysteem per ongeluk je eigen lichaam aanvalt. Maar we weten al dat deze kans in elk geval kleiner is dan 1 op 40.000… want nog niemand van de proefpersonen heeft tot nu toe dit soort bijwerkingen gekregen. En misschien nog wel veel kleiner, maar dat weten we pas als er nog veel meer mensen zijn gevaccineerd.

Hoe kunnen auto-immuunreacties zeldzaam zijn wanneer de hele bedoeling van de nieuwe vaccins juist is om een auto-immuunreactie uit te lokken? Hoe mild of ernstig de klachten hiervan zullen zijn, kan alleen de tijd ons leren. Daarom zijn de vaccinaties prematuur.

Appels en peren vergeleken

En om dit in het juiste perspectief te plaatsen: de kans dat je ernstig gewond raakt bij een verkeersongeval is 1 op 800. Het risico op bijwerkingen moet je bovendien wel afzetten tegen de risico’s van de ziekte zelf. De kans dat je overlijdt aan corona is gebaseerd op verschillende studies gemiddeld 1 op 100. Dit is lager voor jongere mensen, maar veel hoger voor oudere mensen. Er is ook een kans, dat je last krijgt van chronische klachten na corona. Zoals vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn… zelfs nog zes maanden nadat je de ziekte hebt gehad.

 • De kans dat je ernstig gewond raakt of overlijdt door een verkeersongeval is jaarlijks inderdaad ongeveer 0,13%. En de kans op bijwerkingen moet je inderdaad afzetten tegen de risico’s van de ziekte zelf. Maar let op: die risico’s worden in dit filmpje niet in een cijfer uitgedrukt. Er wordt alleen een lijstje gegeven van klachten waar je nog lang last van KUNT hebben. Zo kunnen we de vergelijking dus niet maken en hebben we geen “informed consent”.
 • De kans van 1% op overlijden door corona (IFR) is in werkelijkheid (zie recent onderzoek van de WHO) 0,23%. Zie de afbeelding hiernaast.
 • Maar dan moet je deze ziekte wel eerst hebben. Deze IFR is dus niet te vergelijken met de verkeersongevallen, want dat getal geldt voor de hele bevolking! De dodelijkheid van het verkeer zou juist een argument moeten zijn om die van corona een beetje te relativeren. Covid-19 is wel dodelijker dan een gemiddelde griep. Er is veel discussie over de IFR van griep. Deze wordt wel geschat op 0,03% en dan zou Covid 8 keer zo erg zijn. Maar griep werd meestal niet eens gemeld bij de huisarts, dus kun je weinig met de gemelde griepcijfers om de IFR te bepalen.
 • Daarom kunnen we beter kijken naar het aantal (extra) mensen dat aan infecties van de onderste luchtwegen is overleden. In 2019 was dat 3546. Dat was aan de lage kant. De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend, maar een inhaaleffect was te verwachten. Maurice de Hond heeft zich wel beziggehouden met de totale oversterfte. Hij komt (ten opzichte van het gemiddelde van 2012-2019) dan uit op 6.116 in totaal. Door de vooruitgang van de wetenschap zouden er wel meer mensen in leven moeten blijven, maar daar staat tegenover dat er door de vergrijzing ook steeds meer sterven. De trend is in ieder geval opwaarts. Per saldo komt Maurice dan toch lager uit dan de 12.500 van het CBS. Een oversterfte van 6.116 komt neer op 0,035%. Dat is in ieder geval geen pandemie, maar wellicht anderhalf à twee keer het effect van een griep.

En let op: dit zijn echt niet alleen problemen bij oudere mensen. Ook jongeren hebben deze klachten gekregen.

Opnieuw wordt verzuimd in getallen aan te geven hoeveel kleiner de risico’s voor jongeren zijn.

Snelheid en goedkeuring

Vaak hoor je: maar deze vaccins zijn zo snel ontwikkeld, dat kan toch nooit veilig zijn? Ja, dat kan dus wel. Normaal gesproken gaat het eigenlijk veel te langzaam. In de westerse wereld hadden wij al jaren geen problemen meer met infectieziektes. Dat was een probleem van de derde wereld. Het is cru, maar daarom was er minder motivatie door het westen om daar veel tijd en geld in te steken. Nu is er gezegd: maar dit coronavirus is wél ons probleem!

Dit argument is leuk bedacht, maar klopt niet, omdat er in de westerse wereld al jaren geprobeerd is een goed werkend vaccin tegen griep te maken. De effectiviteit was altijd gering en moeilijk te bewijzen, maar de motivatie was er wel. Toch ging het langzaam, omdat men nog enigszins zorgvuldig wilde zijn. Die zorgvuldigheid heeft men nu laten varen in het zicht van het grote geld en de gelegenheid die zich voordoet door de deels kunstmatig aangewakkerde vraag naar een vaccin dat ons zou moeten helpen om “terug naar normaal” te kunnen gaan.

Blijkbaar mogen we niet weten waarom en in welke mate in werkelijkheid wordt afgeweken van de normale route:

 • De WHO heeft Covid-19 op de zogenaamde A-lijst geplaatst. De criteria hiervoor zijn kort tevoren verruimd, maar zelfs dan hoort Covid-19 niet thuis op deze lijst. Zie wat hierboven is gezegd over IFR en oversterfte.
 • Als gevolg van de urgentie die hoort bij een A-virus mocht fase 4 van de voorbereiding worden overgeslagen. Dit is een periode van 18 maanden waarin de testpersonen worden geobserveerd. In de huidige test is slechts 45 dagen geobserveerd. Dat is dus 12 keer zo kort.
 • De korte route mocht alleen worden gevolgd als er geen geschikte medicijnen (of andere middelen, zoals supplementen) tegen corona beschikbaar waren. Die waren er wel, maar zijn snel door de farmaceutische lobby in diskrediet gebracht of verboden.
 • Met bijna alle overheden zijn afspraken gemaakt dat de producenten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor medische complicaties. Hierdoor blijven investeringen ook rendabel als normaal gesproken door allerlei bijwerkingen grote vergoedingen betaald zouden moeten worden.

Er worden miljarden geïnvesteerd en iedereen laat alles uit z’n handen vallen om aan dit vaccin te werken. En ja, dan gaan dingen veel sneller.

Nauwelijks een aanbeveling. Is er al eens serieus gekeken naar de gevolgen wanneer iedereen alles uit z’n handen laat vallen? We zien, net als in de ziekenhuizen, dat de normale zorg eronder lijdt. Eigenlijk wordt hier toegegeven dat geldschieters bepalen waar we in deze wereld mee bezig zijn en op welke manier we dat doen. In de Trouw las ik zojuist: “Het virus joeg de wetenschap naar ongekende hoogte in 2020”. Maar is dat wel zo, of zijn we vooral bezig geweest met het najagen van een onhaalbaar doel?

Dat zie je ook bij de beoordeling. Normaal gesproken wordt gewacht tot het hele onderzoek klaar is, en dan gaat het in één keer naar de autoriteiten. Nu kijken ze vast naar de laboratoriumonderzoeken en de resultaten van de eerste fase… terwijl de rest van het onderzoek gewoon doorgaat. Ook zetten de toezichthouders extra mankrachten in om alle dossiers te beoordelen, zodat het proces sneller gaat.

Goedkeuring door EMA

Goedkeuring volgens de website van de EMA

Het filmpje lijkt gemaakt te zijn voor de goedkeuring door de EMA en is daarna niet aangepast. Inmiddels is bekend dat de autoriteiten ook na de uitrol nog moeten blijven meekijken. De reden is eenvoudigweg dat de test nog loopt tot 2023 en er slechts een tijdelijke en voorwaardelijke goedkeuring is afgegeven (mede op grond van de nood-goedkeuring die de WHO heeft afgegeven). Als je het zo bekijkt gaat het al weer veel minder snel. Er mochten gewoon stappen worden overgeslagen. Het is te vergelijken met een beta-versie van een software-programma, dat getest wordt terwijl het door een aantal mensen al wordt gebruikt. Alleen wordt dit product door iedereen (zonder dat men het beseft) gebruikt alsof het klaar is.

Hoe lang werkt zo’n vaccin nou eigenlijk? Nou, dat is onmogelijk om op dit moment te zeggen. Dat is echt een kwestie van afwachten.

Dat klopt! Door de snelle uitrol ontbreekt elke rapportage over zowel de immunogeniciteit (de werkelijke effectiviteit) als de “durability” van het vaccin, terwijl dat nu juist de twee belangrijkste zaken zijn die we zouden moeten weten.

Maatwerk of juist niet

Maar zo’n vaccin kan mogelijk wel een betere afweerreactie geven… en een langere afweerreactie… dan het coronavirus zelf. De één wordt namelijk nauwelijks ziek van het virus, terwijl de ander veel zieker wordt. En meestal reageert je afweersysteem sterker als je zieker bent geweest. Maar met een vaccin kan je zorgen dat iedereen dezelfde dosering krijgt… en je kan er een beetje mee spelen. Bijvoorbeeld door een tweede prik te geven na een paar weken… om je afweersysteem nog eens extra te boosten.

Ook dit is weer een drogreden. Het is niet zo dat iemand die maar een beetje ziek is geworden, daarmee een zwakkere immuniteit heeft ontwikkeld. Integendeel, zijn immuniteit was zo goed DAT hij maar een beetje ziek is geworden. Het kan zijn dat hier weer de bekende fout is gemaakt om immuniteit alleen af te meten aan antistoffen.

Aan de andere kant interesseert het de vaccinmakers niet of je die antistoffen nu wel, niet, of een klein beetje zelf kunt aanmaken. Ook mensen die corona hebben gehad en voldoende antistoffen kunnen aanmaken, krijgen het vaccin. De kans om “een beetje met de dosering te spelen” wordt dus juist niet aangegrepen.

Consequentie van mutaties

Misschien vraag je je af: wat nou als het virus verandert? Nou, het virus verandert eigenlijk altijd, dat noemen we muteren. Het griepvirus is een kampioen in veranderen. Maar niet elk virus muteert evenveel. En meestal betekenen die kleine veranderingen helemaal niets. Het afweersysteem herkent het nog steeds.
Maar het is wel iets om goed in de gaten te houden. En dat is nou net het mooie van deze RNA-vaccins. Door een klein beetje aan het RNA van het vaccin te veranderen… lijkt het weer precies op het RNA van het virus.

Hier wordt net gedaan of een kleine verandering van het benodigde RNA niet een heel nieuw vaccin betekent. Er wordt ook geen rekening gehouden met het bestaan van meerdere mutaties naast elkaar. Nu hadden sommige mensen er misschien al op gerekend om ieder jaar een Covid-injectie te krijgen, net zoals nu bij de griep-prik, dus daarnaast. Maar zo is het ons niet verkocht! En waarom wordt hier eigenlijk vermeld dat het griepvirus een kampioen is in veranderen? Sars-Cov-2 was toch een heel nieuw griepvirus? De mutatie zelf was het grote gevaar, want corona-virussen bestonden al langer. En nu zijn mutaties opeens geen probleem meer…

Je wilt natuurlijk horen dat het vaccin 100 procent veilig is. Maar 100 procent veilig bestaat gewoon niet. Het is wel belangrijk dat je de kleine risico’s van het vaccin… afzet tegen de risico’s van de ziekte zelf, en de vele doden die bespaard blijven door een vaccin. Het is helemaal aan jou of je je wil laten vaccineren… maar ik doe het in elk geval wel.

Het zou mooi zijn als iedereen de juiste informatie kreeg om die afweging zelf te kunnen maken.
Dan hoefden we niet af te gaan op groepsdruk, bekende nederlanders en reclame makende deskundigen.
Bij dit filmpje spreek ik van populisme omdat ons wordt verteld wat we graag willen horen.