In het RD reageerden onlangs drie deskundigen op een interview met professor Schetters over de risico’s van de nieuwe vaccins. Ze zijn het roerend met elkaar eens dat Schetters onzin verkoopt. Het meest opvallende is echter dat ze totaal niet ingaan op het belangrijkste bezwaar van Schetters, namelijk dat het een experimenteel vaccin betreft, dat in plaats van meer, juist minder is getest. Daarnaast wordt diverse malen op de man gespeeld, onder andere door aan te stippen dat Schetters gespecialiseerd is in diergeneeskunde. Dat ook belangrijke beleidsmakers zoals Marion Koopmans en Ab Osterhaus een dergelijke achtergrond hebben, zul je in de gewone media niet horen. Marjolein van Egmond is overigens de maakster van het filmpje “feiten en fabels over het coronavaccin” waar ik eerder al een artikel aan heb gewijd, zo misleidend was dat. Maar hier wil ik vooral ingaan op het RD-artikel.

1. Marjolein verwerpt iets wat Schetters niet gezegd heeft. Hij stelt niet dat het vaccin “zomaar” tot auto-immuniteit kan leiden omdat er “een” eiwit wordt gepresenteerd. Het is toevallig wel een spike-eiwit dat op instructie van het mRNA wordt aangemaakt en dat bedoeld is om door ons immuunsysteem te worden aangevallen. Sterker nog, omdat dit eiwit aan de buitenkant van de cel wordt gepresenteerd, wordt de hele cel aangevallen. Elders wordt dit door de deskundigen ook gewoon erkend.

2. Prof. Rijkers komt met een heel vreemd argument waarom auto-immuniteit ook op langere termijn niet mogelijk is, namelijk dat het mRNA binnen een week al is afgebroken. Maar de auto-immuniteit hoeft niet gericht te zijn tegen het mRNA. Het zal (zie punt 1) vooral gericht zijn tegen het aangemaakte spike-eiwit en de cellen waarop het te zien is.

3. Prof. Rosendaal beweert dat je niet immuun kunt zijn tegen een ziekte die eerder niet bestond. Dit is ronduit misleidend. Hij zou als geen ander moeten weten dat de ene corona-variant ook immuniteit kan geven tegen de andere. Anders zou het vaccin tegen de normale Covid-19 ook niet kunnen werken tegen de nieuwe Engelse variant, wat wel wordt beweerd. De spike-eiwitten hebben voldoende overeenkomsten zodat dezelfde antilichamen effectief zijn. Bovendien weet de professor ook wel dat mensen twee immuunsystemen hebben. Zelfs mensen die een cursus basiskennis medische vakken volgen, leren dit. Toch heeft hij het vervolgens (schaamteloos) alleen over antistoffen!

4. Rijkers heeft waarschijnlijk wel een punt dat besmettingen ook kunnen plaatsvinden door klachtenvrije dragers. Thuisblijven bij ziekte is dus mogelijk geen volledige oplossing als je het virus wilt uitroeien. Maar de vraag is of je het virus dan wel kunt uitroeien met lockdowns en dergelijke. Professor Rosendaal merkt terecht op dat het ontlasten van de IC’s het doel is (dus niet het uitroeien van het virus!). Alleen neemt iedereen weer aan dat de lockdowns helpen. Daar is geen enkel bewijs voor, ook weer niet in dit artikel. Bovendien zijn er andere manieren om te voorkomen dat iemand op de IC komt.

5. Tot slot is het wel interessant dat Rosendaal het “irrationeel” noemt om te denken dat een vaccin milde klachten zou voorkomen, maar geen ernstige. Als dit zo irrationeel is, waarom worden dan pas bij dit vaccin de dierproeven en de langdurige observatie van 18 maanden overgeslagen? Waarom was dit bij alle andere vaccins een eis? En juist nu, bij dit experimentele vaccin, niet meer? En waarom krijgen de mensen alleen te horen (o.a. van Mevr. Egmond) dat alle gebruikelijke voorzorgen in acht zijn genomen, terwijl dat aantoonbaar niet waar is? En waarom horen we niet dat de vaccins slechts een tijdelijke (1 jaar) en voorwaardelijke goedkeuring van de EMA hebben (zie website EMA)? De resterende onderzoeken die normaal gesproken op testpersonen worden gedaan, vinden nu plaats op de totale bevolking. Dat maakt ons tot proefkonijnen. Alleen al de oneerlijkheid hierover maakt dat je spontaan alle vertrouwen verliest.

Nabrander

Naar aanleiding van bovenstaande punten ontspon zich op Facebook nog wat discussie met een fanatieke voorstander van de vaccins, die ogenschijnlijk aan de hand van een script allerlei mogelijke kritiek probeerde te ontzenuwen. Hij gaf aan dat ik vragen had gesteld over het vaccin, terwijl dat niet zo was. Hij had gelijk toen hij stelde dat bij klassieke vaccins het verzwakte virus opeens weer actief kan worden. Dus in die zin zou het nieuwe vaccin veiliger kunnen zijn. Waar hij geen rekening mee hield, was dat je in zulke gevallen het actief geworden virus kunt behandelen als de ziekte zelf (met een antiviraal middel). Welke behandeling nog mogelijk is bij onbekende bijwerkingen van het nieuwe vaccin is nog niet bekend. Het RNA zit dan al in de cel. Overigens zijn er ook klassieke vaccins die geen gebruik maken van een verzwakte versie van het virus, maar alleen van de spike-eiwitten ervan (antigenen). En die hebben dan ook niet het genoemde nadeel. Terwijl het nieuwe type vaccin wel als extra nadeel heeft dat er nog weinig of geen ervaring mee is opgedaan. Een groot verschil dus.

Verder wilde hij nog suggereren dat bij elke 80-jarige die door het vaccin gered wordt, het gemiddelde aantal resterende levensjaren van een 80-jarige weer beschikbaar komt. De gemiddelde levensverwachting van een 80 jarige is echter niet relevant. Het is namelijk een gemiddelde van een heleboel verschillende levensverwachtingen. Het spreekt vanzelf dat de mensen met de kortste individuele levensverwachting ook de hoogste kans hebben te overlijden door Covid-19. Dus bij die groep mag je zeker niet doen of ze anders nog het gemiddelde aantal jaren hadden kunnen leven. Er zijn zelfs mensen van 80 die in 2019 al overleden zouden zijn als de griepgolf toen niet minder ernstig was geweest dan gemiddeld. Zij leefden eigenlijk in geleende tijd. Onze gezondheidszorg hanteert overigens doorgaans een bepaald geldbedrag dat besteed mag worden per gered levensjaar. Daarvan is in het geval van Covid-19 al het twintigvoudige uitgegeven! Deed men dat bij andere ziekten ook maar. Het is duidelijk dat hier iets niet klopt.

En tot slot gebruikte hij het argument dat er dagelijks 100 mensen sterven aan Covid-19. In dat geval lijkt elke dag dat je een vaccin test of een ander vaccin ontwikkelt, er één teveel. Nu is het weliswaar niet meer zo, dat er in Nederland dagelijks 100 mensen aan Covid-19 overlijden. Op dit moment (17 januari 2020) is het aantal ziekenhuisopnames nog geen 150 per dag. Daar gaat gelukkig niet 2/3 van overlijden. Maar ook een lager aantal offer je natuurlijk niet zomaar op. De vraag is echter of je het zo moet zien. Je kunt namelijk ook alleen de risico-groep vaccineren. Door nu iedereen te vaccineren, loop je ook risico’s bij mensen die daar nauwelijks voordeel van hebben. En dat geldt ook voor iedere dag dat je te vroeg vaccineert.

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken, maar het is in ieder geval te simpel om het vaccin als enig zaligmakende oplossing te zien en iedereen die daar vraagtekens bij durft te zetten als het grote kwaad. Helaas dragen de media eraan bij dat er een hetze wordt gevoerd tegen ieder die kritisch nadenkt. Het Dunning-Kruger effect wordt er bijvoorbeeld bijgehaald, waaruit ten onrechte wordt geconcludeerd dat iedereen die geen expert is, dus ongelijk heeft. Alsof zo’n mening niet afkomstig kan zijn van een andere expert. En alsof de experts zelf niet aan het Dunning-Kruger effect kunnen lijden. Naar professor Schetters wordt in ieder geval niet goed geluisterd. Het standaard (door de overheid goedgekeurde) verhaal wordt eindeloos afgedraaid, alsof het aantal herhalingen bepalend is voor het waarheidsgehalte. Helaas werkt het bij de massa ook nog zo. Dat weten ze en daar maken ze gebruik van. Laat u niet misleiden. Echo-kamers en fabeltjes-fuiken zijn zeker niet beperkt tot de alternatieve media. De gewone media maken er volop gebruik van.

Volkskrant

Enige tijd later, in dit artikel van 22 januari, deed ook de Volkskrant een duit in het zakje. Inmiddels had Marjolein van Egmond, die weer van de partij was, wel geleerd om wat inhoudelijker op de materie in te gaan. Maar dat neemt niet weg dat het artikel begint en eindigt met neerbuigende “verbazing” van virologen en met uitgebreide beschimpingen van Andrew Wakefield. De indruk moet vooral achterblijven dat als je niet het officiële verhaal volgt, je volledig alleen staat. De “verbazing” van “de mensen die om hem [Schetters] heen staan” dient hetzelfde doel. Daarbij wordt gemakshalve aangenomen dat deze collega’s unaniem zijn en dat er geen collega’s zijn die uit angst voor eenzelfde behandeling als die welke Schetters ten deel viel, maar liever zwijgen. Maar zelf ben ik eigenlijk nooit zo onder de indruk van verbazing en afkeuring in algemene zin. Ik kijk liever naar de argumenten. En dan blijkt dat er nog steeds niet goed naar deze geleerde is geluisterd, al of niet opzettelijk.

  1. Auto-immuniteit. De superlatieven vliegen je om de oren als de deskundigen de mogelijkheid van een auto-immuunreactie verwerpen. Oncoloog Marjolein zegt ongeveer hetzelfde als in het RD artikel: “onze cellen presenteren de hele dag door eiwitten. Dat is het alarmsignaal dat ze altijd afgeven bij een infectie”. Constante alarmsignalen zijn blijkbaar normaal (hoewel ik me afvraag hoe normaal zo’n constante ontsteking is), dus kunnen we daar nog wel een schepje bovenop doen. Waarom de reactie van het lichaam op zo’n infectie niet tot auto-immuunziekten zou kunnen leiden, blijft onbeantwoord. Auto-immuunziekten worden so-wie-so nog slecht begrepen in de medische wereld, maar nee, hier is het niet mogelijk. Auto-immuniteit betekent volgens Sturkenboom dat je afweer ontwikkelt tegen gezonde, lichaamseigen cellen. Omdat de reactie zich nu richt op het spike-eiwit van het virus, zou er geen sprake zijn van een auto-immuunreactie tegen gezonde cellen. Het is maar hoe je het bekijkt. De geïnfecteerde cellen zouden zonder het vaccin immers nog gezond zijn. Daarnaast acht Schetters het mogelijk (en hij laat daarbij in de video ook een afbeelding van spierweefsel zien) dat er ook een reactie optreedt tegen gezond gebleven spiercellen die in de buurt liggen van geïnfecteerde. Ik kan zelf natuurlijk niet beoordelen hoe waarschijnlijk dit is en na hoeveel tijd dit nog kan gebeuren (ik las ergens over 5 jaar). Ik weet alleen wel dat mensen met auto-immuunziekten wordt aangeraden voorzichtig te zijn met het vaccin. Blijkbaar kan dit de zaak verergeren. En ik weet dat van steeds meer ziekten wordt ontdekt dat het auto-immuunziekten zijn.
    Wijnans geeft nog aan dat het vaccin vooraf is gecontroleerd op ongewenste kruisreacties. Dat is denk ik het juiste woord: gecontroleerd, maar niet getest. Dergelijke controles worden vaak met de computer uitgevoerd, maar de chemische reacties in een echt organisme zijn oneindig complexer en pas in het echt krijg je langzamerhand zekerheid. Dat er getest zou zijn op 37000 mensen (met geen spoor van de problemen waartegen Schetters waarschuwt) is niet juist. Slechts de helft heeft het vaccin gekregen en auto-immuniteit is niet altijd direct waarneembaar. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld twee auto-immuunziekten, waarvan ik geen last had, totdat we een kinderwens kregen.
  2. Schetters geeft aan dat de meeste mensen die geïnfecteerd raken met corona niet doodgaan of ernstig ziek worden. Hij spreekt daarbij van immuniteit. Hoewel het artikel beweert te begrijpen wat hij daarmee wil zeggen, wordt hem kwalijk genomen dat hij spreekt van immuniteit. Maar net als in de RD wordt dit begrip ten onrechte weer vernauwd tot de geheugencellen van het aangeleerde immuunsysteem. Van Egmond stelt zelfs (wat op zich juist is, maar niet relevant) dat ons afweersysteem nog geen geheugen heeft voor sars-cov-2. Dat sommige mensen “enige” bescherming vooraf hebben als gevolg van besmetting met een verwant coronavirus, noemt ze alleen “denkbaar”, “allerminst bewezen” en “niet logisch”. Vooral dat laatste is interessant, want het wordt onderbouwd door te beweren dat er anders nooit superverspreidingen zouden zijn geweest. En dat is juist niet logisch. In de eerste plaats heeft Schetters nooit beweerd dat er al 100% immuniteit zou zijn. In de tweede plaats zijn er al heel lang geen meldingen meer van zulke superverspreidingen, ondanks vele betogingen in Amsterdam, op het Malieveld, e.d., waarbij vaak werd geknuffeld en geen mondkapjes werden gedragen. Nu is het best mogelijk, zoals Stanley Perlman in Nature schrijft, dat men naarstig op zoek is naar een verklaring waarom de één ernstig ziek wordt en de ander niet, maar als men dan bij voorbaat de meest voor de hand liggende verklaring minachtend verwerpt, dan kun je je afvragen hoe serieus deze “heilige graal” is. Dit is ongetwijfeld wat Schetters bedoelde toen hij zei dat de vraag niet wordt gesteld. Ook het in de Volkskrant genoemde project “Open Safely” (universiteit van Oxford) is geen breed onderzoek naar oorzaken. Er is kennelijk alleen een vergelijking tussen leeftijds- en bevolkingsgroepen gemaakt, waaruit werd geconcludeerd dat niemand helemaal gevrijwaard is van ziekenhuisopname of sterfte. Maar dat is niet de vraag die hier aan de orde is.
  3. Dan de vraag of de bescherming tegen lichte klachten, die het vaccin biedt, ook iets zegt over ernstige klachten. Eerst zegt Wijnans: “We blijven altijd bij de data. Dus kunnen we niet zeggen: het zal ook wel werken voor ernstige gevallen”. Vervolgens zegt ze dit toch, en blijft dus niet “altijd” bij de data. En daar komt het wapen van de verbazing weer: “Het is zo’n open deur dat ik me hier echt een beetje over verbaas”. Ik stel voor dat Wijnans en Sturkenboom zich dan ook verbazen over het feit dat er tot nu toe altijd wel voldoende lange en uitgebreide tests werden uitgevoerd, waarin ook de ernstiger klachten de kans hadden zich te openbaren. In dit verband is het ook suggestief dat er gesproken wordt over 44000 proefpersonen. Slechts de helft hiervan kreeg immers het vaccin. Wel interessant is dat Moderna in de test beter werkte tegen ernstige klachten dan Pfizer. Maar dan heeft men nog niet kunnen kijken naar mogelijke ADE (antibody dependent enhancement), dat wil zeggen verergering van de klachten wanneer iemand voor de tweede keer in aanraking komt met corona.
  4. Kans op infectie en doorgeven van het virus. Hier gebeurt hetzelfde: eerst wordt toegegeven dat onbekend is of de vaccins steriliserend zijn. Vervolgens wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand. In critici was dat gezonde verstand altijd zo onbetrouwbaar, maar nu moet het opeens redding bieden. Mensen die niet meer hoestend en niezend rondlopen, zullen na vaccinatie het virus minder doorgeven. Alsof die mensen nu wel hoestend en niezend rondlopen! Maar helemaal erg is dat een beroep wordt gedaan op een onderzoek dat helemaal niet spreekt over vaccinatie en zelfs niet over een “vele malen” kleinere kans op doorgifte bij asymptomatische patiënten. Er staat: “Estimates of SAR for asymptomatic index cases were approximately two thirds of those for symptomatic index“. Dat zou inhouden dat als je voorkomt dat iemand symptomatisch wordt, je slechts 1/3 minder doorgifte van het virus hebt!
  5. Genetische manipulatie. Hier gaat het onder andere (zodra het niet meer over de reputatie van Wakefield gaat) over de enzymen die nodig zijn voor aanpassing van het DNA. Zie hiervoor mijn eerdere artikel. Verder heb ik nog geen bewijs gehoord dat het RNA na enkele dagen wordt afgebroken. Volgens mij is tijdens de tests alleen gekeken naar symptomen. En dan staat er: “als dit echt een probleem was, dan zou het ook een probleem zijn voor iedereen die natuurlijk geïnfecteerd raakt, met welk rna-virus dan ook” of met een klassiek vaccin. De vergelijking gaat niet helemaal op, want een natuurlijk virus of een klassiek vaccin kan al eerder door het immuunsysteem worden aangevallen. Maar in mindere mate kan een echt rna-virus inderdaad leiden tot aanpassing van het DNA. Hoe is het anders mogelijk dat 10% van het menselijk DNA uit virus-DNA bestaat? Let wel: ik zeg niet dat de kans groot is, maar helemaal uitgesloten lijkt het mij ook niet dat de vaccins ons DNA kunnen beschadigen. En daarnaast blijft het zelf moeten aanmaken van een vaccin (spike-eiwit) een in hoge mate onnatuurlijk proces. Tot slot is het RNA zelf ook genetisch gemanipuleerd. Zie wederom mijn eerdere artikel.
  6. Alternatieve geneesmiddelen. Omdat dexamethason inmiddels wordt toegepast, zou het een complottheorie zijn (“klopt al meteen van geen kanten”) om te denken dat gezondheidsautoriteiten goed werkende middelen tegenhouden om vaccins te kunnen doordrukken. Vervolgens wordt ivermectine besproken. Dat de overlevingskans bij corona met 83% kan worden verbeterd, wordt niet ontkend, maar internationale medische instanties zouden aarzelen in afwachting van enkele grote degelijke onderzoeken. Dat diezelfde instanties niet aarzelen over het goedkeuren van een experimenteel vaccin, blijft op zijn minst merkwaardig. Verder wordt in de Volkskrant helemaal niet gesproken over HCQ, terwijl dat natuurlijk het duidelijkste voorbeeld is van het tegenhouden van goed werkende middelen. En dan sluit Sturkenboom af met een vergelijking. Er zouden enthousiast middelen worden aanbevolen die nog niet goed zijn getest op effectiviteit, terwijl men een vaccin dat effectief en veilig is bevonden na onderzoek in 40.000 mensen, niet wenst te omarmen. Die vergelijking gaat natuurlijk totaal niet op. In de eerste plaats hebben niet 40.000, maar ongeveer de helft, het vaccin gekregen. In de tweede plaats worden medicijnen getest op zieke mensen. In de vaccin-test moet je maar afwachten wie ziek wordt. Dat waren er bij Pfizer uiteindelijk maar 170 (staat ook in het Volkskrant-artikel zelf). En daarmee is de effectiviteit bepaald. Ook daar zou nog veel meer onderzoek kunnen worden gedaan.

Samengevat zijn de argumenten van de deskundigen nog niet direct overtuigend of zelfs maar duidelijk. De Machiavelliprijs voor duidelijke publieke communicatie, zoals Marian Koopmans en Diederik Gommers die wonnen, zie ik ze nog niet winnen (hoewel ik ook eigenlijk vind dat die pas na de coronacrisis uitgereikt had moeten worden). Beide artikelen (RD en Volkskrant) moeten het vooral hebben van een grote dosis verdachtmaking, afkeer en neerbuigendheid (“niet iemand die kwaad in de zin heeft”). Maar wat als hij nu toch gewoon gelijk heeft en de meerderheid niet? Het zou niet voor het eerst zijn in de geschiedenis van de wetenschap.